2009-11-13

Kunglig närvaro vid firandet av FN:s barnkonvention

Den 20 november firas 20-årsjubileet av tillkomsten av FN:s barnkonvention. Inom ramen för det svenska EU-ordförandeskapet anordnar regeringen en högnivåkonferens samt jubileumskonsert med anledning av jubileet.
På Drottningens initiativ har barnrättsorganisationerna BRIS, ECPAT, Plan Sverige, Rädda Barnen, SOS-Barnbyar, UNICEF, World Childhood Foundation och Barnombudsmannen gått samman i en gemensam satsning för att uppmärksamma FN:s barnkonvention och barnets rättigheter.

Den 19 november anordnas ett seminarium på Kungliga slottet där bland annat barnrättsorganisationerna beskriver sitt arbete med a sprida information kring FN:s barnkonvention.

För att ytterligare stärka budskapet kring vikten av FN:s barnkonvention samt barnets rättigheter har Drottningen bjudit in kungliga gäster från de europeiska kungahusen.

H.M. Drottning Beatrix av Nederländerna, H.M. Drottning Sofia av Spanien, H.M. Drottning Paola av Belgien, H.K.H. Storhertiginnan Maria-Teresa av Luxemburg, H.K.H. Kronprinsessan Mary av Danmark, H.K.H. Mette-Marit av Norge, H.K.H. Kronprinsessan Margarita av Rumänien och H.K.H. Kronprinsessan Katherine av Jugoslavien närvarar. Mme Margarida Barroso kommer även att närvara.

På kvällen den 19 november arrangerar Socialdepartementet tillsammans med SR/Berwaldhallen en jubileumskonsert för att fira barnkonventionens 20-årsdag. Den 20 november anordnar regeringen en högnivåkonferens om barnets rättigheter inom ramen för det svenska EU-ordförandeskapet.