Kunskapens Krona

"Vår natur i förändring" är titeln på fyra seminarier på Kungliga slottet med de tio Kungliga Akademierna den 13–14 november.
Vid millennieskiftet anmodade Kungen de Kungliga Akademierna att inför det nya tusentalet ge sin bild av människans framtid. Kungliga slottet blev i tusenårsperspektivet på nytt mötesplats för den samlade kunskapen i landet.

Seminarierna sändes i Sveriges Television under rubriken Kunskapens Krona och fick höga tittarsiffror.       
Två år senare återkom Kunskapens Krona då staden Stockholm firade sitt 750-årsjubileum. Temat då var Stadens framtid.

Kunskapens Krona III


När Kunskapens Krona nu återkommer för tredje gången, även denna gång på Kungliga slottet och i Sveriges Television, är temat Vår natur i förändring. Den natur vi fått i arv av tidigare generationer förändras och förvandlas allt snabbare. Hur ser naturbegreppet egentligen ut i dag? Och hur förändras vi själva och vår mänskliga natur?

Den 13 och 14 november diskuterar de Kungliga Akademierna detta tema i närvaro av Kungafamiljen. Seminarierna äger rum i  Rikssalen och Bernadottebiblioteket och spelas in för Sveriges Television.

Allmänheten är välkommen att närvara vid det första seminariet: Hur tar vi farväl av det gamla naturbegreppet? i Rikssalen den 13 november kl.10.00.

Biljettförsäljning på Kungliga slottet, skyltat Biljett & Information, öppet tisdag–söndag kl. 12–15.

Läs hela programmet här Pdf, 149.6 kB.