Kronprinsessan tar examen vid Uppsala universitet

Kronprinsessan Victoria har avlagt filosofie kandidat-examen med freds- och konfliktkunskap som huvudämne.
Kronprinsessan har 60 poäng i statsvetenskap från Stockholms universitet och 90 poäng i freds- och konfliktkunskap från Uppsala universitet. Där utöver har Kronprinsessan 30 poäng i annan utbildning.

Kronprinsessan Victoria har under några år läst en rad kurser vid Uppsala universitet, Stockholms universitet och Yale University, USA. Kurserna, inklusive utrikesdepartementets ettåriga aspirantutbildning, samlas nu till en examen vid Uppsala universitet. Utbildningen har delvis varit utformad som intensivkurser med enskild undervisning för att passa in i Kronprinsessans övriga åtaganden.