Skicka synpunkter på webbplatsen

Vi tar gärna emot dina synpunkter på webbplatsen.

Framför synpunkter på nuvarande innehåll eller önskningar om framtida innehåll genom att använda formuläret nedan.

Vill du istället skicka en hälsning eller fråga till Kungafamiljen – använd formuläret Hälsningar och frågor.
Så behandlas dina personuppgifter

Dina personuppgifter bevaras från det att de inkommit till oss och till dess att din fråga eller synpunkt har besvarats.

Om synpunkten är av intresse för Kungl. Hovstaterna kommer dina personuppgifter sparas för kvalitetssäkring till dess att vi kunnat vidta eventuella ändringar, dock längst i 12 månader.

» Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter