Innehållet på webbplatsen

Frågor eller synpunkter

Skicka gärna in frågor om eller synpunkter på innehållet på webbplatsen via formuläret Synpunkter på webbplatsen, som finns i vänstermenyn.

För att skicka ett meddelande till eller en fråga om Kungafamiljen använd formuläret som finns under rubriken Skicka meddelande i vänstermenyn.

Uppdateringar

Huvudansvaret för innehållet har informationschefen vid Kungliga Hovstaterna. Uppdateringar görs, till största delen, av informationsavdelningen.

Text på webbplatsen

Alla texter på webbplatsen är copyrightskyddade enligt Lagen om upphovsrätt, om inte annat uttryckligen anges.

Texterna får citeras fritt i nyhets- och utbildningssyfte om källan www.kungahuset.se anges.

Ska texterna användas i kommersiellt syfte kontakta informationsavdelningen.

Bilder på webbplatsen

Endast bilder som finns under pressbilder i pressrummet är tillåtna att ladda ned.

Vi har, så långt det varit möjligt, försökt hitta upphovsmän till de bilder som publiceras på webbplatsen. För bilder då upphovsman ej eller felaktigt angivits kontakta gärna informationsavdelningen.