Kontakta informationsavdelningen

Kungl. Hovstaterna

Informationsavdelningen
107 70 Stockholm

Under perioden 1 juli – 5 augusti har Kungl. Hovstaternas informationsavdelning begränsad bemanning. Frågor av brådskande karaktär besvaras så fort som möjligt. Övriga frågor hanteras i augusti.

Skicka meddelandeKontaktinformation

Adress
Kungl. Hovstaterna
Kungl. Slottet
107 70  STOCKHOLM

Telefon, växel
08-402 60 00
växelns öppettider:
vardagar kl. 8–16
(september–april kl. 8–17)

Fax, växel
08-402 60 05

E-post
Välj Hälsningar och frågor eller Synpunkter på webbplatsen i menyn på denna sida