H.M. Konung Carl XVI Gustaf

H.M. Konung Carl XVI Gustaf

Klimat, miljö och natur

Kungen är djupt engagerad i klimat- och miljöfrågor och har breda kunskaper inom båda dessa områden. Kungen är sedan 1988 ordförande i den svenska organisationen av Världsnaturfonden, WWF.

Flera av Kungens programpunkter under senare år omfattar svenskt jord- och skogsbruk samt fiskefrågor. Det handlar exempelvis om utvecklingen av svensk mat under rubriken ”från jord till bord”.

Kungen är också djupt engagerad i frågor kring den svenska skogen och skogsnäringens möjligheter i omställningen till en mer hållbar bioekonomi och ett fossilfritt samhälle, exempelvis frågor kring biobränslen och hållbart bostadsbyggande.

Scoutrörelsen och Ungt Ledarskap

Kungen har sedan barndomen deltagit i scoutaktiviteter av olika slag både i Sverige och utomlands. Kungen är hedersordförande i Scouterna och sedan 1977 hedersordförande i World Scout Foundation.

Inför Kungens 60-årsdag bildades Konung Carl XVI Gustafs Insamlingsstiftelse Ungt Ledarskap, med syfte att främja ungdomars utbildning i ledarskap utifrån de värderingar som kommer till uttryck i scoutrörelsen. Det sker genom utdelning av stipendier till välförtjänta unga ledare för vidare utbildning i ledarskap, stöd till scoutrörelsens ledarskapsutbildning samt som stöd till unga människors utveckling och utbildning i ledarskap inom näringsliv, offentlig sektor och ideella organisationer.

Teknik- och industriutveckling

Kungen har under flera år lett delegationsresor, så kallade Royal Technology Missions, i regi av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA. Syftet med dessa delegationsresor är att, tillsammans med representanter för forskning, näringsliv och myndigheter, studera teknologiskt och industriellt kunnande samt stimulera samarbeten inom dessa områden.

Till toppen