H.K.H. Kronprinsessan Victoria

H.K.H. Kronprinsessan Victoria

FN:s globala mål för hållbar utveckling

I januari 2016 utsåg FN:s dåvarande generalsekreterare Ban Ki-moon Kronprinsessan till en av 17 ambassadörer för FN:s globala mål för hållbar utveckling inom Agenda 2030. Ambassadörerna i Sustainable Development Goals Advocacy Group har till uppgift att på olika sätt främja FN:s globala mål. Kronprinsessan är numera alumniambassadör och arbetar vidare framför allt med frågor som rör vatten och hälsa.

Barn och unga

Kronprinsessan har ett stort engagemang för barn och ungdomar. Med anledning av Kronprinsessparets bröllop 2010 bildade Kronprinsessan och Prins Daniel Kronprinsessparets stiftelse som verkar för att hjälpa barn och ungdomar i Sverige med syfte att motverka utanförskap och främja god hälsa.

Kronprinsessan Victorias Fond startade 1997 och har till syfte att möjliggöra för barn och ungdomar med funktionsnedsättning och/eller kronisk sjukdom att få en aktiv fritid.

Internationellt fredsarbete

Kronprinsessan Victoria är särskilt engagerad i frågor kring kris och konflikthantering, biståndsarbete och internationellt fredsfrämjande verksamheter. Hon har vid flera tillfällen närvarat i olika FN-sammanhang.