Vem kan bli medlem?

Kungl. Hovförsamlingen är en församling i Svenska kyrkan och består av cirka 500 medlemmar.

Församlingens medlemmar består av

  • Kungafamiljen
  • de som har eller har haft anställning vid Kungl. Hovstaterna eller Kungl. Staberna
  • make/maka eller hemmavarande barn till ovanstående

Församlingen är alltså icke-territoriell, eftersom man blir medlem utifrån sin anställning, inte utifrån var man bor.

Man kan kvarstå som medlem i församlingen efter att man slutat sin tjänst eller gått i pension. Även familjemedlemmar kan vara medlemmar.

Barn som är hemmavarande (dvs. är under 18 år och bor hemma) kan vara medlemmar. Barn som efter 18 års ålder flyttat till annan församling kan dock inte bli medlemmar i Hovförsamlingen på nytt, eller bli medlemmar retroaktivt.

Församlingsaftnar och utflykter

Som medlem i Kungl. Hovförsamlingen får du inbjudningar till församlingsaftnar som äger rum två gånger om året i Bernadottebiblioteket. Kungaparet deltar regelbundet och ofta även Kronprinsessan.

Som medlem i Kungl. Hovförsamlingen inbjuds du att delta i församlingsaftnar på Kungliga slottet. Foto: Kungl. Hovstaterna/Henrik Garlöv

Vid dessa församlingsaftnar får vi lyssna till föredrag i något intressant ämne samt lyssna till musik som vår hovorganist Mary Ljungquist Hén ansvarar för. Det kan till exempel vara en vokalensemble eller instrumentalsolister.

Det bjuds också på kaffe med dopp och avslutas med aftonbön. Varje höst ordnar församlingen också en bussutfärd till något kulturellt och historiskt mål.

Som medlem i Kungl. Hovförsamlingen har du också självfallet tillgång till Slottskyrkan och dess personal i samband med livets olika högtider: dop, vigsel och begravning.

» Läs mer om dop, vigsel och begravning

Bli medlem i Kungl. Hovförsamlingen

Vill du bli medlem? Kontakta Michael Bjerkhagen, pastor i Kungl. Hovförsamlingen, tfn 08-402 62 97.