Historik

Prinsessan Lovisa och kronprins Frederik (VIII) av Danmarks vigselakt i Slottskyrkan 28 juli 1869. Foto: Alexis Daflos/Kungl. Hovstaterna

Prinsessan Lovisa och kronprins Frederik (VIII) av Danmarks vigselakt i Slottskyrkan 28 juli 1869. Foto: Alexis Daflos/Kungl. Hovstaterna

Alltsedan 1200-talet har man firat gudstjänster på Kungliga slottet, och då haft ett eget prästerskap knutet till sig.

Hovförsamlingen växte fram under den tid på 1500-talet då hovet flyttade mellan de kungliga slotten men började ta form först under hertig Karls tid på 1590-talet.

Formellt grundades församlingen 1604 av Karl IX, delvis som ett led i den dåtida kyrkliga maktkampen mellan den kalvinistiskt orienterade kungen och den lutherska kyrkoledningen. Församlingen fick alltså en kalvinistisk kyrkoordning och mycket enkel liturgi. Denna ordning bröts först på 1680-talet då Karl XI anpassade Hovförsamlingen till Svenska kyrkan i övrigt.

Under den första tiden utgjordes verksamheten av gudstjänster samt dop, vigslar och begravningar i Slottskyrkan. De kungliga betjänades vanligtvis med gudstjänster på sina rum av hovpredikanterna.

Under senare århundraden har Hovförsamlingen verkat som andra kyrkoförsamlingar. Fram till 1925 ingick församlingen i en grupp militära församlingar som var underställda Hovkonsistoriet som domkapitel. Amiralitetsförsamlingen på Skeppsholmen, som var den sista militära församlingen i huvudstaden, lades ned 1969.

Hovförsamlingen har således en lång historisk tradition som egen församling, och den är unik eftersom den har vuxit fram genom kungliga direktiv. Dess nuvarande moderna organisation, snarlik övriga församlingar inom Svenska kyrkan fick den under 1970-talet på initiativ av Prinsessan Christina, Fru Magnuson som också utsågs till ordförande i kyrkorådet.

» Läs även om Slottskyrkans historia