Gudstjänster

Oktober

4/10 Den helige Mikaels dag, "Änglarna
Kl. 11.00 Gudstjänst i Slottskyrkan
Hovpredikant Susanne Rikner
Kören Kraftkällan
Dirigent Veikko Kiiver

11/10 Tacksägelsedagen," Lovsång"
Kl. 11.00 Högmässa i Slottskyrkan
Hovpredikant Jan-Olof Johansson
Kvartett ur Slottskyrkans Vokalensemble

Kl. 15.00 Musikgudstjänst
Hovpredikant Jan-Olof Johansson
Medlemmar Slottskyrkans Vokalensemble
Dirigent Mary Ljungquist Hén

18/10 Nittonde söndagen efter trefaldighet, "Trons kraft"
Kl. 11.00 Andakt med musik
Mikael Halldin
Slottskyrkans Vokalensemble
Dirigent Mary Ljungquist Hén

25/10 Tjugonde söndagen efter trefaldighet, "Att leva tillsammans"
Kl. 11.00 Gudstjänst i Slottskyrkan
Hovpredikant Carina Nilsson
Slottskyrkans Vokalensemble
Hovorganist Mary Ljungquist Hén

31/10 Alla helgons dag, "Helgonen"
Kl. 11.00 Gudstjänst i Slottskyrkan
Hovpredikant Lennart Widing
Nya Prinskvartetten
Hovorganist Mary Ljungquist Hén

November

1/11 Söndagen efter Alla helgons dag, "Vårt evighetshopp"
Kl. 15.00 Musik- och minnesgudstjänst med ljuständning i Slottskyrkan
Pastor i Kungl. Hovförsamlingen Michael Bjerkhagen

8/11 Tjugoandra söndagen efter trefaldighet, "Frälsningen"
Kl. 11.00 Högmässa i Slottskyrkan
Hovpredikant Bertil Reimer

15/11 Söndagen före Domssöndagen, "Vaksamhet och väntan"
Kl. 11.00 Gudstjänst i Slottskyrkan
Hovpredikant Madeleine Åhlstedt

22/11 Domssöndagen, "Kristi återkomst"
Kl. 11.00 Gudstjänst med små och stora i Slottskyrkan
Hovpredikant Eva Sundelin Isaksson

29/11 Första söndagen i advent, "Ett nådens år"
Kl. 11.00 Gudstjänst i Slottskyrkan
Överhovpredikant Johan Dalman
Pastor i Kungl. Hovförsamlingen Michael Bjerkhagen

December

6/12 Andra söndagen i advent, "Guds rike är nära"
Kl. 11.00 Högmässa i Slottskyrkan
Hovpredikant Åke Bonnier

13/12 Tredje söndagen i advent, "Bana väg för Herren"
Kl. 11.00 Högmässa i Slottskyrkan
Hovpredikant Caroline Krook

20/12 Fjärde söndagen i advent, "Herrens moder"
Kl. 11.00 Högmässa i Slottskyrkan
Hovpredikant Hans-Olof Hansson

24/12 Julafton
Kl.11.00 Julbön
Pastor i Kungl. Hovförsamlingen Michael Bjerkhagen
Slottskyrkans Vokalensemble
Dirigent Mary Ljungquist Hén

25/12 Juldagen, "Jesu födelse"
Kl. 11.00 Högmässa i Slottskyrkan
Hovpredikant Hans Rhodin
Slottskyrkans Vokalensemble
Dirigent Mary Ljungquist Hén

26/12 Annandag jul, "Martyren"
Kl.15.00 Musikgudstjänst
Pastor i Kungl. Hovförsamlingen Michael Bjerkhagen

27/12 Söndagen efter jul, "Guds barn"
Kl.11.00 Gudstjänst med små och stora i Slottskyrkan
Hovpredikant Karin Karlberg

31/12 Nyårsafton
Kl. 14.00 Nyårskonsert

Från och med söndagen den 16 augusti återupptas gudstjänstfirandet i Slottskyrkan men med följande begränsningar:

  • Gudstjänsterna firas utan nattvard.
  • All form av handhälsning undviks. Handsprit finns vid ingången/utgången. 
  • Gudstjänsterna följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om avstånd mellan deltagare samt maxantalet om 50 personer.
  • Körernas/musikensemblernas storlek anpassas så att Folkhälsomyndighetens rekommendationer om antalet deltagare samt avstånd mellan deltagare kan efterlevas.
  • Kollekten tas upp vid utgången.

Webbgudstjänster - deltag i Slottskyrkans aftonsång!

Under sex söndagar i maj och juni sände Kungl. Hovförsamlingen Aftonsång från Slottskyrkan från Kungl. Slottet. Gudstjänsterna, som leds av överhovpredikant Johan Dalman eller pastor i Kungl. Hovförsamlingen Michael Bjerkhagen, kan du se i efterhand nedan.

Aftonsång är en gammal tradition som förekommer inte minst inom klostren. Ibland kallas denna gudstjänst för "vesper", latinets ord för afton. Inte sällan brukar man sjunga bibeltexterna, därav ordet ”sång”, men Aftonsång är också en gammal beteckning på kvällsgudstjänst eller kvällsbön som fanns inom Svenska kyrkan ända fram till 1986. Kungl. Hovförsamlingen har ett något enklare upplägg utan sång, men väl med instrumental musik som vi hoppas att Du ska ha glädje av! När psalmen spelas hoppas vi att Du sjunger med. Vare sig vi sjunger eller inte kan vi lovsjunga Gud: Lovsången är ett sätt att be.

Del 1: Söndag 10 maj, Femte söndagen i påsktiden.
Tema: ” Att växa i tro”. Michael Bjerkhagen, pastor i Kungl. Hovförsamlingen.

Del 2: Söndag 17 maj, Bönsöndagen.
Tema: ”Bönen”. Överhovpredikant Johan Dalman.

Del 3: Torsdag 21 maj, Kristi himmelsfärds dag.
Tema: ”Herre över allting”. Michael Bjerkhagen, pastor i Kungl. Hovförsamlingen.

Del 4: Söndag 31 maj, Pingstdagen.
Tema: ”Den heliga Anden”. Överhovpredikant Johan Dalman.

Del 5: Söndag 7 juni, Heliga Trefaldighets dag.
Tema: ”Gud - Fader, Son och Ande”. Michael Bjerkhagen, pastor i Kungl. Hovförsamlingen.

Del 6: Söndag 14 juni, Första söndagen efter trefaldighet.
Tema: ” Vårt dop”. Överhovpredikant Johan Dalman.