Gudstjänster

Nu är Slottskyrkan öppen för gudstjänst

Kungl. Hovförsamlingen öppnade Slottskyrkan för gudstjänst sedan 6 juni 2021. Vi kommer att under sommarens söndagar fira nattvardsgudstjänst, kvällmässa, söndagar kl. 18.00 med start söndagen den 13 juni. Då kommer Södra valvet att öppna kl. 17.30.

Av omsorg om varandra kommer vi att iakttaga de regler som gäller för att minska smittspridningen. Därför kommer vi att:

  • Räkna antalet deltagare så att det inte överstiger 50 personer.
  • Anvisa plats till varje deltagare i kyrkorummet så att vi kan hålla fysiskt avstånd till varandra. Platserna där det finns psalmbok och program är en anvisad plats.
  • Vid nattvardsfirandet kommer vi praktisera gående kommunion, dvs man tar emot brödet med sin utsträckta hand stående och lämnar därefter sin plats till nästa person. Vinet finns närvarande och kommer att vara välsignat – men ingen dricker av det. Det innebär att prästen uttalar kommunionsorden även om vinet – dock utan att det delas ut.

Välkommen till Kungl. Hovförsamlingens gudstjänster!

Predikotur

JULI

4/7 Apostladagen, Sänd mig
Kl.18.00 Kvällsmässa, Slottskyrkan
Hovpredikant Anders Novak

11/7 Sjätte söndagen efter trefaldighet, Efterföljelse
Kl.18.00 Kvällsmässa, Slottskyrkan
Hovpredikant Richard Wottle

18/7 Kristi förklarings dag, Jesus förhärligad
Kl.18.00 Kvällsmässa, Slottskyrkan
Hovpredikant Hans-Olof Hansson

25/7 Åttonde söndagen efter trefaldighet, Andlig klarsyn
Kl.18.00 Kvällsmässa, Slottskyrkan
Hovpredikant Hans Ulfvebrand

AUGUSTI

1/8 Nionde söndagen efter trefaldighet, Goda förvaltare
Kl.18.00 Kvällsmässa, Slottskyrkan
Hovpredikant Anders Novak

8/8 Tionde söndagen efter trefaldighet, Nådens gåvor
Kl.18.00 Kvällsmässa, Slottskyrkan
Hovpredikant Richard Wottle

15/8 Elfte söndagen efter trefaldighet, Tro och liv
Kl.18.00 Kvällsmässa, Slottskyrkan
Hovpredikant Eva Sundelin Isaksson

22/8 Tolfte söndagen efter trefaldighet, Friheten i Kristus
Kl.18.00 Kvällsmässa, Slottskyrkan
Hovpredikant Staffan Eklund

29/8 Trettonde söndagen efter trefaldighet, Medmänniskan
Kl. 18.00 Kvällsmässa, Slottskyrkan
Hovpredikant Anders Novak