Gudstjänster

Augusti

2/8 Åttonde söndagen e. trefaldighet, "Andlig klarsyn"
Ingen Gudstjänst i Slottskyrkan. Gudstjänsten sammanlyses till
Storkyrkan kl. 11.00.

9/8 Nionde söndagen e. trefaldighet, "Goda förvaltare"
Ingen Gudstjänst i Slottskyrkan. Gudstjänsten sammanlyses till
Storkyrkan kl. 11.00.

16/8 Tionde söndagen e. trefaldighet, "Nådens gåvor"
Gudstjänst i Slottskyrkan, kl. 11.00. Staffan Eklund.

23/8 Elfte söndagen e. trefaldighet, "Tro och liv"
Gudstjänst i Slottskyrkan, kl. 11.00. Lennart Widing.

30/8 Tolfte söndagen e. trefaldighet, "Friheten i Kristus"
Gudstjänst i Slottskyrkan, kl. 11.00. Peter Strömmer.

September

6/9 Trettonde söndagen e. trefaldighet, "Medmänniskan"
Gudstjänst i Slottskyrkan, kl. 11.00. Anders Novak.

13/9 Fjortonde söndagen e. trefaldighet, "Enheten i Kristus"
Gudstjänst i Slottskyrkan, kl. 11.00. Louise Nyman.

20/9 Femtonde söndagen e. trefaldighet, "Ett är nödvändigt"
Gudstjänst i Slottskyrkan, kl. 11.00. Richard Wottle.

27/9 Sextonde söndagen e. trefaldighet, "Döden och livet "
Gudstjänst i Slottskyrkan, kl. 11.00. Karin Karlberg.

Från och med söndagen den 16 augusti återupptas gudstjänstfirandet i Slottskyrkan men med följande begränsningar:

  • Gudstjänsterna firas utan nattvard.
  • All form av handhälsning undviks. Handsprit finns vid ingången/utgången. 
  • Gudstjänsterna följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om avstånd mellan deltagare samt maxantalet om 50 personer.
  • Körernas/musikensemblernas storlek anpassas så att Folkhälsomyndighetens rekommendationer om antalet deltagare och avstånd mellan deltagare kan efterlevas.
  • Kollekten tas upp vid utgången.

Webbgudstjänster - deltag i Slottskyrkans aftonsång!

Under sex söndagar i maj och juni sände Kungl. Hovförsamlingen Aftonsång från Slottskyrkan från Kungl. Slottet. Gudstjänsterna, som leds av överhovpredikant Johan Dalman eller pastor i Kungl. Hovförsamlingen Michael Bjerkhagen, kan du se i efterhand nedan.

Aftonsång är en gammal tradition som förekommer inte minst inom klostren. Ibland kallas denna gudstjänst för "vesper", latinets ord för afton. Inte sällan brukar man sjunga bibeltexterna, därav ordet ”sång”, men Aftonsång är också en gammal beteckning på kvällsgudstjänst eller kvällsbön som fanns inom Svenska kyrkan ända fram till 1986. Kungl. Hovförsamlingen har ett något enklare upplägg utan sång, men väl med instrumental musik som vi hoppas att Du ska ha glädje av! När psalmen spelas hoppas vi att Du sjunger med. Vare sig vi sjunger eller inte kan vi lovsjunga Gud: Lovsången är ett sätt att be.

Del 1: Söndag 10 maj, Femte söndagen i påsktiden.
Tema: ” Att växa i tro”. Michael Bjerkhagen, pastor i Kungl. Hovförsamlingen.

Del 2: Söndag 17 maj, Bönsöndagen.
Tema: ”Bönen”. Överhovpredikant Johan Dalman.

Del 3: Torsdag 21 maj, Kristi himmelsfärds dag.
Tema: ”Herre över allting”. Michael Bjerkhagen, pastor i Kungl. Hovförsamlingen.

Del 4: Söndag 31 maj, Pingstdagen.
Tema: ”Den heliga Anden”. Överhovpredikant Johan Dalman.

Del 5: Söndag 7 juni, Heliga Trefaldighets dag.
Tema: ”Gud - Fader, Son och Ande”. Michael Bjerkhagen, pastor i Kungl. Hovförsamlingen.

Del 6: Söndag 14 juni, Första söndagen efter trefaldighet.
Tema: ” Vårt dop”. Överhovpredikant Johan Dalman.