Gudstjänster

Pastor Michael Bjerkhagen och hans medarbetare hälsar dig välkommen till Hovförsamlingens gudstjänster i Slottskyrkan. Foto: Rickard L Eriksson

Pastor Michael Bjerkhagen och hans medarbetare hälsar dig välkommen till Hovförsamlingens gudstjänster i Slottskyrkan. Foto: Rickard L Eriksson

Mars

24 mars – Jungfru Marie bebådelsedag, Guds mäktiga verk
11.00 Familjegudstjänst
Hovpredikant Christina Odenberg
Slottskyrkans Vokalensemble och Familjekören
Dirigent Mary Ljungquist Hén

15.00 Musikgudstjänst
Pastor i Kungl. Hovförsamlingen Michael Bjerkhagen
Slottskyrkans Vokalensemble
Dirigent Mary Ljungquist Hén

31 mars – Midfastosöndagen, Livets bröd
11.00 Högmässa
Hovpredikant Karin Karlberg
Hägerstens Gosskör
Dirigent Pelle Olofson

Altaret i Slottskyrkan. Foto: Alexis Daflos/Kungahuset.se

Altaret i Slottskyrkan. Foto: Alexis Daflos/Kungahuset.se

April

7 april – Femte söndagen i fastan, Försonaren
11.00 Högmässa
Hovpredikant Louise Nyman
Ensemblen Scala Jacobi
Dirigent Veikko Kiiver

9 april
10.00 Veckomässa
Överhovpredikant Johan Dalman
Pastor i Kungl. Hovförsamlingen Michael Bjerkhagen

14 april – Palmsöndagen, Vägen till korset
11.00 Högmässa
Hovpredikant Åke Bonnier
Slottskyrkans Vokalensemble
Sopransaxofonist Anders Paulsson
Dirigent Mary Ljungquist Hén

18 april – Skärtorsdagen, Det nya förbundet
18.00 Skärtorsdagsmässa med Getsemaneandakt
Hovpredikant Peter Strömmer
Ensemblen Pisces Dei
Dirigent Thomas Hammar

19 april – Långfredagen, Korset
15.00 Långfredagsgudstjänst
Pastor i Kungl. Hovförsamlingen Michael Bjerkhagen
Dan Laurin, blockflöjter
Anna Paradiso Laurin, cembalo

21 april – Påskdagen, Kristus är uppstånden
11.00 Högmässa
Hovpredikant Lennart Widing
Slottskyrkans Vokalensemble
Dirigent Mary Ljungquist Hén

22 april – Annandag påsk, Möte med den uppståndne
15.00 Mässa
Hovpredikant Erland Ros
Frälsningsofficer och operasångare
Daniel Viklund
Hovorganist Mary Ljungquist Hén

28 april – Andra söndagen i påsktiden, Påskens vittnen
11.00 Familjegudstjänst
Hovpredikant Ann-Gerd Jansson
Barnkörer från KFUM och Familjekören
Dirigent Lotta Wilund

Foto: Rickard L Eriksson

Foto: Rickard L Eriksson

Maj

5 maj – Tredje söndagen i påsktiden, Den gode herden
11.00 Högmässa
Hovpredikant Hans-Olof Hansson
Helsingborgs Vokalensemble
Dirigent Marianne Ivarsson

12 maj – Fjärde söndagen i påsktiden, Vägen till livet
11.00 Högmässa
Hovpredikant Birgit Huss
Attmars kyrkokör
Dirigent Agata Kuzniak

19 maj – Femte söndagen i påsktiden, Att växa i tro
11.00 Högmässa
Hovpredikant Eva Sundelin-Isaksson
Svenska kyrkans kyrkokör, Gran Canaria
Dirigent Kjell Johansson

26 maj – Bönsöndagen, Bönen
11.00 Familjegudstjänst
Hovpredikant Lennart Nilsson
Glava kyrkokör
Dirigent Renata Yusupova Karlsson

30 maj – Kristi himmelsfärds dag, Herre över allting
09.00 Gudstjänsten sammanlyst
med Gamla stans församlingar