Gudstjänster

Nu är Slottskyrkan öppen för gudstjänst

Nu har Kungl. Hovförsamlingen åter öppnat Slottskyrkan för gudstjänster. Av omsorg om varandra kommer vi att vid nattvardsfirandet tillämpa intinktion, vilket betyder att man vid nattvardsfirandet doppar brödet i vinbägaren och tar emot både bröd och vin samtidigt.

Välkommen att deltaga i Kungl. Hovförsamlingens gudstjänster!

Predikotur

OKTOBER

3/10 Den helige Mikaels dag, Änglarna
Kl.11.00 Högmässa
Hovpredikant Åke Bonnier
Andliga visor med Riksspelmännen, Miriam Andersén och Anna Rynefors

10/10 Tacksägelsedagen, Lovsång
Kl.11.00 Högmässa
Hovpredikant: Jan-Olof Johansson
Stenbrohults kyrkokör
Dirigent Mari Winquist

15.00 Musikgudstjänst
Hovpredikant: Staffan Eklund
Stenbrohults kyrkokör Verk av Johann Sebastian Bach
Violinist Semmy Stahlhammer
Hovorganist Mary Ljungquist Hén

17/10 Tjugonde söndagen efter trefaldighet, Att leva tillsammans
Kl.11.00 Högmässa
Hovpredikant Madeleine Åhlstedt
Rättviks kyrkokör
Dirigent Erik Tinnis

24/10 Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet, Samhällsansvar
Kl.11.00 Högmässa
Hovpredikant Susanne Rikner
Fahlstedts Vokalensemble
Dirigent Mikael Fahlstedt

31/10 Tjugoandra söndagen efter trefaldighet, Frälsningen
Kl.11.00 Gudstjänst
Hovpredikant Louise Nyman Winkler
Slottskören
Dirigent Mary Ljungquist Hén

NOVEMBER

6/11 Alla helgons dag, Helgonen
Kl.11.00 Högmässa
Hovpredikant: Christer Staaf
Slottskyrkans Vokalensemble
Dirigent Mary Ljungquist Hén

7/11 Söndagen efter Alla helgons dag, Vårt evighetshopp
Kl.15.00 Musik- och minnesgudstjänst med ljuständning
Pastor i Kungl. Hovförsamlingen Michael Bjerkhagen
Slottskyrkans Vokalensemble
Dirigent Mary Ljungquist Hén

14/11 Söndagen före Domssöndagen, Vaksamhet och väntan
Kl.11.00 Högmässa, Avskedspredikan
Hovpredikant Hans-Olof Hansson
Birgittakören Sävedalens församling, Partille
Hovorganist Mary Ljungquist Hén

21/11 Domssöndagen, Kristi återkomst
Kl.11.00 Högmässa
Hovpredikant Carina Nilsson
Ensemblen Pisces Dei
Dirigent Thomas Hammar

28/11 Första söndagen i advent, Ett nådens år
Kl.11.00 Gudstjänst
Överhovpredikant Johan Dalman
Pastor i Kungl. Hovförsamlingen Michael Bjerkhagen
Slottskyrkans Vokalensemble
Arméns Brassensemble
Dirigent Mary Ljungquist Hén

DECEMBER

5/12 Andra söndagen i advent, Guds rike är nära
Kl.11.00 Högmässa
Hovpredikant Caroline Krook
Nya Prinskvartetten
Hovorganist Mary Ljungquist Hén

12/12 Tredje söndagen i advent, Bana väg för Herren
Kl.11.00 Högmässa
Hovpredikant Hans Ulfvebrand
Ensemblen Pisces Dei
Dirigent Thomas Hammar

19/12 Fjärde söndagen i advent, Herrens moder
Kl.11.00 Högmässa
Hovpredikant Jimmy Åkerfeldt

Kl. 15.00 "När tiden var inne" - julspel
Hovpredikant Karin Karlberg
Kör från Hölö kyrka
Dirigent Ronny Löfgren

24/12 Julafton
Kl.11.00 Julbön
Pastor i Kungl. Hovförsamlingen Michael Bjerkhagen
Slottskyrkans Vokalensemble
Dirigent Mary Ljungquist Hén

25/12 Juldagen, Jesu födelse
Kl.11.00 Högmässa
Hovpredikant Hans Rhodin
Slottskyrkans Vokalensemble
Dirigent Mary Ljungquist Hén

25/12 Juldagen, Jesu födelse
Kl.11.00 Julgudstjänst, Drottningholms slottskyrka
Överhovpredikant Johan Dalman
Pastor i Kungl. Hovförsamlingen Michael Bjerkhagen
Lovö Kyrkas Kör
Dirigent Leif Asp

26/12 Annandag jul, Martyrerna
Kl.15.00 Musikgudstjänst
Hovpredikant Bertil Reimer
Akademiska kören
Dirigent Håkan Sund

31/12 Nyårsafton
Kl. 13.00 Nyårskonsert
Livgardets Dragonmusikkår
Dirigent Joakim Unander