Gudstjänster

Från och med den 24 november 2020 till och med prel. den 31 mars 2021 ställer Kungl. Hovförsamlingen in alla gudstjänster utifrån rådande pandemisituation. Församlingen hänvisar till digitala sändningar nedan.

Inspelade webbandakter 2021

Andakt 3 söndagen efter Trettondagen, "Jesus skapar tro"
E.o. Hovpredikanten Staffan Eklund

Andakt 2 söndagen efter Trettondagen, "Livets källa"
E.o. Hovpredikanten biskop Åke Bonnier

Andakt 1 söndagen efter Trettondagen, "Jesu dop"
E.o. Hovpredikanten Eva Sundelin Isaksson

Nyårskonsert med Livgardets dragonmusikkår

Lyssna till Livgardets dragonmusikkårs digitala nyårskonsert med nyårsbetraktelse av Kungl. Hovförsamlingens kyrkoherde Michael Bjerkhagen. Gott nytt år önskar Kungl. Hovförsamlingen!

Helgmålsringning med Prinsessan Christina

Prinsessan Christina Fru Magnuson Foto: Erik Lundström

Foto: Erik Lundström, Kungl. Hovförsamlingen

Helgmålsringning, "När tiden var inne - sagor vid krubban"

Se SVT:s Helgmålsringning med Prinsessan Christina Fru Magnuson när hon läser ur e.o. hovpredikant Karin Karlbergs bok ”När tiden var inne - sagor vid krubban”. Boken är skriven utifrån den nya julkrubba som togs i bruk förra året i Slottskyrkan.

I första programmetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster handlar det om Josef och oxens berättelse.
I det andra programmetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om "att följa en stjärna".

Webb-TV: "Julbön från Slottskyrkan"

Julbön, "Den heliga natten"
Välkommen in i Slottskyrkan och Kungl. Hovförsamlingens Julbön. H.K.H. Kronprinsessan läser Julevangeliet om Jesu födelse och den Heliga familjen. Lyssna till Emmy Köhlers ”Nu tändas tusen juleljus”, Edvard Evers och Gustaf Nordqvists ”Jul jul strålande jul”, och ”Dagen är kommen” av John Francis Wade. Musiken framförs av Slottskyrkans Vokalensemble, Arméns Musikkår, Hovsångerska Miah Persson, Hovorganist Mary Ljungquist Hén, samt organist Ulf Norberg. Julbönen leds av Kungl. Hovförsamlingens pastor och kyrkoherde Michael Bjerkhagen.

Webb-TV: "Advent från Slottskyrkan"

Första söndagen i advent, "Ett nådens år"
Kom in och fira advent i Slottskyrkan med Kungl. Hovförsamlingen! Den första advent predikar överhovpredikant Johan Dalman om Jesu intåg i Jerusalem. Musik med Slottskören, Slottskyrkans Vokalensemble och Arméns Musikkår. Vi bjuds på Georg Joseph Voglers ”Hosianna” och Otto Olssons ”Advent”. Programmet leds av pastor i Kungl. Hovförsamlingen Michael Bjerkhagen.

Andra söndagen i advent, "Guds rike är nära"
Kom in och fira advent i Slottskyrkan med Kungl. Hovförsamlingen! Den andra advent predikar extra ordinarie hovpredikant biskop Åke Bonnier om människans behov av att ha kontroll över livet – men mitt i kaos får vi leva i tilliten till Gud! Musik med hovsångare Karl-Magnus Fredriksson, Slottskören, Slottskyrkans Vokalensemble och brassensemble ur Arméns Musikkår. Vi bjuds på Natan Söderberg och Gustaf Nordqvist ”Sakta det klingar: Nu är Advent!”, samt Händels ”Dotter Sion”. Programmet leds av pastor i Kungl. Hovförsamlingen Michael Bjerkhagen.

Tredje söndagen i advent, "Bana väg för Herren"
Kom in denna luciadag och fira tredje advent i Slottskyrkan med Kungl. Hovförsamlingen! Extra ordinarie hovpredikant biskop Caroline Krook har tagit sig till Biblioteksgatan i centrala Stockholm, där hon reflekterar över saknaden att gå i kyrkan och sin längtan efter luciatåg och konserter! Vi får lyssna till Frans Michael Franzéns ”Bereden väg för Herran” och Emmy Köhlers ”Nu tändas tusen juleljus”. Musiken framförs av Hovsångerska Miah Persson, Hovorganist Mary Ljungquist Hén, Slottskören, Slottskyrkans Vokalensemble och Arméns Musikkår. Programmet leds av pastor i Kungl. Hovförsamlingen Michael Bjerkhagen.

Fjärde söndagen i advent, "Herrens moder"
Välkommen in i Slottskyrkan och fira fjärde advent med Kungl. Hovförsamlingen! Vi får möta nyutnämnde extra ordinarie hovpredikanten, Hans Ulfvebrand, tidigare domprost i Storkyrkan i Stockholm, som inbjuder till den klassiska ”Systervåningen” på Ersta diakoni där han numera är verksam.
Hans Ulfvebrand talar om Maria som fick kraft att ta Guds vilja på allvar. Guds ord till Maria gav hennes liv en ny innebörd. Maria litade på att Gud har användning för henne. Krubbans, korsets och den tomma gravens djupaste ärende är; ”Var inte rädda”!
Vi får lyssna till ”Världens frälsare kom här” som översattes till tyska av Martin Luther, samt Max Regers ”Marias vaggsång”. Musiken framförs av Hovorganist Mary Ljungquist Hén, Hovsångerska Miah Persson och Åsa Lännerholm, harpa. Programmet leds av pastor i Kungl. Hovförsamlingen Michael Bjerkhagen.

Tidigare webbgudstjänster våren 2020 - Slottskyrkans aftonsång!

Under sex söndagar i maj och juni sände Kungl. Hovförsamlingen Aftonsång från Slottskyrkan från Kungl. Slottet. Gudstjänsterna, som leds av överhovpredikant Johan Dalman eller pastor i Kungl. Hovförsamlingen Michael Bjerkhagen, kan du se i efterhand nedan.

Aftonsång är en gammal tradition som förekommer inte minst inom klostren. Ibland kallas denna gudstjänst för "vesper", latinets ord för afton. Inte sällan brukar man sjunga bibeltexterna, därav ordet ”sång”, men Aftonsång är också en gammal beteckning på kvällsgudstjänst eller kvällsbön som fanns inom Svenska kyrkan ända fram till 1986. Kungl. Hovförsamlingen har ett något enklare upplägg utan sång, men väl med instrumental musik som vi hoppas att Du ska ha glädje av! När psalmen spelas hoppas vi att Du sjunger med. Vare sig vi sjunger eller inte kan vi lovsjunga Gud: Lovsången är ett sätt att be.

Söndag 10 maj, Femte söndagen i påsktiden.
Tema: ” Att växa i tro”. Michael Bjerkhagen, pastor i Kungl. Hovförsamlingen.

Söndag 17 maj, Bönsöndagen.
Tema: ”Bönen”. Överhovpredikant Johan Dalman.

Torsdag 21 maj, Kristi himmelsfärds dag.
Tema: ”Herre över allting”. Michael Bjerkhagen, pastor i Kungl. Hovförsamlingen.

Söndag 31 maj, Pingstdagen.
Tema: ”Den heliga Anden”. Överhovpredikant Johan Dalman.

Söndag 7 juni, Heliga Trefaldighets dag.
Tema: ”Gud - Fader, Son och Ande”. Michael Bjerkhagen, pastor i Kungl. Hovförsamlingen.

Söndag 14 juni, Första söndagen efter trefaldighet.
Tema: ” Vårt dop”. Överhovpredikant Johan Dalman.