Gudstjänster

Nu är Slottskyrkan öppen för gudstjänst

Nu har Kungl. Hovförsamlingen åter öppnat Slottskyrkan för gudstjänster. Av omsorg om varandra kommer vi att vid nattvardsfirandet tillämpa intinktion, vilket betyder att man vid nattvardsfirandet doppar brödet i vinbägaren och tar emot både bröd och vin samtidigt.

Från och med 1 dec gäller nya restriktioner från Folkhälsomyndigheten. Eftersom Slottskyrkan är så stor gäller följande: gudstjänstbesökarna sitter i varannan bänk, eller om möjligt ännu glesare, och håller avstånd till varandra. Därför tillämpas inga krav på vaccinationsbevis.

Välkommen att deltaga i Kungl. Hovförsamlingens gudstjänster!

Predikotur

JANUARI

1/1 Nyårsdagen, I Jesu namn
Högmässan sammanlyst till Storkyrkan

2/1 Söndagen efter nyår, Guds hus
Kl. 11.00 Högmässa
Hovpredikant Jimmy Åkerfedt
Slottskyrkans Vokalensemble
Dirigent Mary Ljungquist Hén

6/1 Trettondedag jul, Den Heliga Natten
Kl.15.00 Musikgudstjänst
Hovpredikant Erland Ros
Slottskyrkans Vokalensemble
Violinist Semmy Stahlhammer, Cellist Atida Stahlhammer och Pianist Greta Åstedt
Dirigent Mary Ljungquist Hén

9/1 Första söndagen efter trettondedagen, Jesu dop
11.00 Högmässa
Hovpredikant Hans Rhodin
Ensemblen Pisces Dei
Dirigent Thomas Hammar

16/1 Andra söndagen efter trettondedagen, Livets källa
Kl.11.00 Högmässa
Hovpredikant Caroline Krook
Hovsångerska Ingrid Tobiasson
Hovorganist Mary Ljungquist Hén

23/1 Tredje söndagen efter trettondedagen, Jesus skapar tro
Kl.11.00 Gudstjänst
Hovpredikant Madeleine Åhlstedt
Solna kyrkokör
Dirigent Jörgen Lindström

30/1 Fjärde söndagen efter trettondedagen, Nåd och tjänst
Kl.11.00 Högmässa
Hovpredikant Lena Fagéus
Nya Prinskvartetten
Hovorganist Mary Ljungquist Hén

FEBRUARI

6/2 Kyndelsmässodagen, Uppenbarelsen ljus
Kl.11.00 Gudstjänst med små och stora
Hovpredikant Karin Karlberg
Templets minibrass
Dirigent Charlotte Råström

Kl 15.00 Musikgudstjänst
Hovpredikant Eva Sundelin Isaksson
Nya Prinskvartetten
Konsertpianist Greta Åstedt
Dirigent Mary Ljungquist Hén

13/2 Septuagesima, Nåd och tjänst
Kl.11.00 Högmässa
Hovpredikant Peter Strömmer
Lovö kyrkas kör
Dirigent Leif Asp

20/2 Sexagesima, Det levande ordet
Kl.11.00 Gudstjänst
Hovpredikant Christer Staaf
Ensemblen Pisces Dei
Dirigent Thomas Hammar

27/2 Fastlagssöndagen, Kärlekens väg
Kl.11.00 Högmässa
Hovpredikant Åke Bonnier
Slottskyrkans Vokalensemble
Dirigent Mary Ljungquist Hén

MARS

6/3 Första söndagen i fastan, Prövningens stund
Kl.11.00 Högmässa
Hovpredikant Jimmy Åkerfeldt
Slottskören
Dirigent Mary Ljungquist Hén

13/3 Andra söndagen i fastan, Den kämpande tron
Kl. 11.00 Högmässa
Hovpredikant Anders Novak
Edsbergs Ungdomskör
Dirigent Fredrik Lundqvist

20/3 Tredje söndagen i fastan, Kampen mot ondskan
Kl.11.00 Gudstjänst
Hovpredikant Karin Johannesson
Korgossarna VGMK
Dirigent Rebecka Gustafsson

27/3 Jungfru Marie bebådelsedag, Guds mäktiga verk
Kl.11.00 Högmässa
Hovpredikant Susanne Rikner
A Capriccio
Dirigent Anton Leandersson-Andréas

Kl.15.00 Musikgudstjänst, Ave Maria i text och ton
Hovpredikant Madeleine Åhlstedt
Sopransaxofonist Anders Pålsson
Dirigent Mary Ljungquist Hén

APRIL

3/4 Femte söndagen i fastan, Försonaren
Kl.11.00 Högmässa
Hovpredikant Carina Nilsson
Hägerstens Gosskör
Dirigent Pelle Olofson

10/4 Palmsöndagen, Vägen till korset
Kl.11.00 Högmässa
Hovpredikant Richard Wottle
Cembalist Anna Paradiso Laurin
Flöjtist Dan Laurin
Hovorganist Mary Ljungquist Hén

14/4 Skärtorsdagen, Det nya förbundet
Kl.18.00 Skärtorsdagsmässa med Getsemaneandakt
Hovpredikant Eva Sundelin Isaksson
Ensemblen Pisces Dei
Dirigent Thomas Hammar

15/4 Långfredagen, Korset
Kl.15.00 Långfredagsgudstjänst
Pastor i Hovförsamlingen Michael Bjerkhagen
Stabat Mater – Giovanni Battista Pergolesi
Hovsångerskan Hillevi Martinpelto
Hovsångerskan Ingrid Tobiasson
Musikskolan Lilla Akademien
Dirigent Mary Ljungquist Hén

17/4 Påskdagen, Kristus är uppstånden
Kl.11.00 Högmässa
Hovpredikant Birgit Huss
Slottskyrkans Vokalensemble
Dirigent Mary Ljungquist Hén

18/4 Annandag påsk, Möte med den uppståndne
Kl.15.00 Mässa
Hovpredikant Eva Sundelin Isaksson
Violinist Mats Liljefors
Hovorganist Mary Ljungquist Hén

24/4 Andra söndagen i påsktiden, Påskens vittnen
Kl.11.00 Gudstjänst
Hovpredikant Jan-Olof Johansson
Mikaelikören, kör från Västerås
Dirigent Inger Högberg

MAJ

1/5 Tredje söndagen i påsktiden, Den gode herden
Kl.11.00 Högmässa
Hovpredikant Staffan Eklund
Chorus Pictor
Dirigent Erika Alfredsson-Bolin

8/5 Fjärde söndagen i påsktiden, Vägen till livet
Kl.11.00 Högmässa
Hovpredikant Ann-Gerd Jansson
Torsångs barnkör
Dirigent Helene Larsson

15/5 Femte söndagen i påsktiden, Att växa i tro
Kl.11.00 Högmässa
Hovpredikant Lennart Widing
Örgryte kyrkokör
Dirigent Erland Hildén

22/5 Bönsöndagen, Bönen
Kl.11.00 Högmässa
Hovpredikant Britt-Marie Hjertén
Ensemblen Pisces Dei
Dirigent Thomas Hammar

26/5 Kristi himmelsfärds dag, Herre över allting
Kl.09.00 Gudstjänsten sammanlyst med Gamla stans församlingar

29/5 Söndagen före pingst, Hjälparen kommer
Kl.11.00 Gudstjänst
Hovpredikant Karin Karlberg
Ande, liv och längtan – musik av Anna Bohm
Körsångare från Enhörna, Södertälje och
Östertälje församlingar
Dirigent Anna Bohm