Gudstjänster

Med anledning av rådande virusläge och i syfte att begränsa eventuell smittspridning har Kyrkorådet i Hovförsamlingen fattat beslutet att ställa in samtlig verksamhet i Slottskyrkan under mars och april månad. Under denna tid sammanlyser vi våra gudstjänster till Storkyrkan.

Pastor Michael Bjerkhagen och hans medarbetare hälsar dig välkommen till Hovförsamlingens gudstjänster i Slottskyrkan. Foto: Rickard L Eriksson

Pastor Michael Bjerkhagen och hans medarbetare hälsar dig välkommen till Hovförsamlingens gudstjänster i Slottskyrkan. Foto: Rickard L Eriksson

Slottskyrkan

Foto: Lars Jaatinen

April


5/4 Palmsöndagen, Vägen till korset
Ingen Gudstjänst i Slottskyrkan. Gudstjänsten sammanlyses till
Storkyrkan kl. 11.00.

9/4 Skärtorsdagen, Det nya förbundet
Ingen Gudstjänst i Slottskyrkan. Gudstjänsten sammanlyses till
Storkyrkan kl. 18.00.

10/4 Långfredagen, Korset
Ingen Gudstjänst i Slottskyrkan. Gudstjänsten sammanlyses till
Storkyrkan kl. 11.00.

12/4 Påskdagen, Kristus är uppstånden
Ingen Gudstjänst i Slottskyrkan. Gudstjänsten sammanlyses till
Storkyrkan kl. 11.00.

13/4 Annandag påsk, Möte med den uppståndne
Ingen Gudstjänst i Slottskyrkan. Gudstjänsten sammanlyses till
Storkyrkan kl. 11.00.

19/4 Andra söndagen i påsktiden, Påskens vittnen
Ingen Gudstjänst i Slottskyrkan. Gudstjänsten sammanlyses till
Storkyrkan kl. 11.00.

26/4 Tredje söndagen i påsktiden, Den gode herden
Ingen Gudstjänst i Slottskyrkan. Gudstjänsten sammanlyses till
Storkyrkan kl. 11.00.