GDPR

GDPR – EU:s bestämmelser om hur personuppgifter ska skyddas för att bevara integriteten.

Från och med 25 maj 2018 gäller GDPR eller Dataskyddsförordningen som svensk lag och ersätter därmed Personuppgiftslagen. Den nya lagen ska skydda vår personliga integritet på ett bättre sätt. Anledningen är att ny teknik och sociala medier ställer nya krav på lagarna.

Allt som handlar om en specifik person kallas personuppgifter. Känsliga personuppgifter som till exempel uppgifter om religion eller tro, hälsotillstånd eller politiska åsikter har särskilt skydd och får ofta inte sparas utan personens kännedom.

Svenska kyrkan har i en central databas register med uppgifter om personer som är medlemmar i Svenska kyrkan och vissa uppgifter om anhöriga till dem som är medlemmar.

Församlingarna har församlingsregister, som dels innehåller uppgifter om församlingens kyrkotillhöriga, dels uppgifter om personer som deltar i församlingens verksamheter. I församlingarna förs ministerialböcker med uppgifter om dop, konfirmation, vigsel och begravning i Svenska kyrkans ordning.

Om du vill ha närmare uppgifter om hur hovförsamlingen hanterar uppgifterna eller kännedom om vad som är lagrat kan du kontakta församlingens expedition, hovpastor Michael Bjerkhagen eller klockare Mikael Halldin.

» Kontakta oss