Dop, vigsel och begravning

Du som är medlem i Kungl. Hovförsamlingen, arbetar eller har arbetat vid Kungl. Hovstaterna eller Kungl. Staberna, har för din personliga del tillgång till Slottskyrkan och dess personal i samband med livets olika högtider. Det betyder exempelvis att barnbarn till medlemmar eller anställda normalt sett inte kan nyttja Slottskyrkan.

Detta sker dock i mån av tid och utrymme i Slottskyrkans övriga planering.

Du som avser att gifta dig, tänk på att i god tid anhålla om hindersprövning samt anmälan om namn hos Skatteverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Läs mer dopet på Svenska kyrkans webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakta Michael Bjerkhagen, pastor i Kungl. Hovförsamlingen, tfn 08-402 62 97.