Vasaorden

Vasaorden - klicka för förstoring

Vasaorden, foto: Husgerådskammaren. Klicka för förstoring

Vasaorden var avsedd som belöning för förtjänster inom en rad områden, där de s.k. tjänsteordnarna Svärds- och Nordstjärneordnarna inte kunde komma i fråga.

Främst skulle orden tilldelas personer som gjort goda insatser för jord- och bergsbruk, konst, hantverk, teknisk utveckling, handel, undervisning och de fria konsterna.

Vasaorden är en fri orden, det vill säga obunden av regler om exempelvis börd och samhällsställning. Orden instiftades år 1772 av Gustav III.

Till orden hör Vasatecknet samt Vasamedaljen, den första för utlänningar i silver, den senare för allmänt medborgerliga förtjänster. Medaljen utdelades i 8. och 5. storleken i guld eller silver.

Orden är vilande sedan år 1975.