Vasaorden

Vasaorden. Foto: Alexis Daflos/Kungl. Hovstaterna. Klicka på bilden för att förstora.

Vasaorden instiftades år 1772 av Gustav III som belöning för förtjänster inom en rad områden, där de så kallade tjänsteordnarna Svärds- och Nordstjärneordnarna inte kunde komma i fråga. Främst skulle orden tilldelas personer som gjort goda insatser för jord- och bergsbruk, konst, hantverk, teknisk utveckling, handel, undervisning och de fria konsterna. Orden är för närvarande vilande.

Ordens insignier är ett kors buret i kedja eller i grönt band, samt kraschan, som bärs på bröstets vänstra sida.

Ordenstecknet är ett vitemaljerat gyllene kors med gyllene vase omgiven av en röd bård som bär texten ”GUSTAF.D.III.INSTIKTARE.MDCCLXXII” i guld. Mellan korsarmarna finns öppna kronor.

Ordenskedjan består av består av omväxlande vasakärvar, nässelblad och krönta sköldar med lilla riksvapnet på. Varje sköld är lagd på två korslagda merkuriusstavar och två korslagda ymnighetshorn. Nässelbladen anspelar på att stiftarens far, konung Adolf Fredrik, härstammar från Holstein.

Kraschanen är ett åttauddigt kors av silver i vars mitt finns en vase i silver.

Klasserna är: kommendör med stora korset, kommendör av första klassen, kommendör, riddare av första klassen och riddare (ledamot). Till orden hör Vasatecknet (för utlänningar) i silver.

Vasamedaljen för allmänt medborgerliga förtjänster. Medaljen utdelades i åttonde och femte storleken i guld eller silver.

Alla ordnar ska återsändas till Kungl. Maj:ts Orden vid mottagarens död. Ordenstecknet, mottagarens namn och födelsedatum ska sändas via post (i spårbar försändelse) till Kungl. Maj:ts Orden. Uppgift om vem kvittensen på återlämnande ska sändas till ska också bifogas. Om så önskas, kan Kungl. Maj:ts Orden kostnadsfritt med kvittensen även sända en bild på det återlämnade ordenstecknet.