Svärdsorden

Svärdsorden. Alexis Daflos/Kungl. Hovstaterna. Klicka på bilden för att förstora.

Svärdsorden utdelades ursprungligen som belöning åt svenska officerare för tapperhet i fält och till sjöss, senare även som belöning för långvarig betydelsefull verksamhet inom Försvarsmakten. Orden är för närvarande vilande.

Ordens insignier är ordenstecknet buret i kedja eller i gult band med blå kanter. För de högre klasserna bärs också kraschan på bröstets vänstra sida.

Ordenstecknet är ett vitemaljerat gyllene kors med mörkblå medaljong försedd ordens tre kronor och ett upprest svärd. Mellan korsarmarna finns öppna kronor.

Ordenskedjan består av omväxlande antika hjälmar och svärd med gehäng.

Kraschanen är ett åttauddigt kors av silver i vars mitt finns en mörkblå medaljong försedd med tre kronor och ett upprest svärd.

Orden hade ursprungligen två klasser, senare utvidgad till sex: kommendör med stora korset, kommendör av första klassen, kommendör, riddare av första klassen och riddare. Till orden hör Svärdstecknet i silver, som tilldelades underofficerare.

Förutom de sex klasserna finns Svärdsmedaljen i silver för underbefäl (motsvarande).

Som en särskild grad, vilken kan utdelas endast då Sverige befinner sig i krig, instiftade Gustav III värdigheten riddare med stora korset, senare uppdelad i två klasser. År 1952 instiftades ytterligare tre värdigheter vilka utdelas endast då Sverige befinner sig i krig – Svärdsordens Krigskors i guld, silver och brons. Krigskorset har ännu inte utdelats.

Alla ordnar ska återsändas till Kungl. Maj:ts Orden vid mottagarens död. Ordenstecknet, mottagarens namn och födelsedatum ska sändas via post (i spårbar försändelse) till Kungl. Maj:ts Orden. Uppgift om vem kvittensen på återlämnande ska sändas till ska också bifogas. Om så önskas, kan Kungl. Maj:ts Orden kostnadsfritt med kvittensen även sända en bild på det återlämnade ordenstecknet.