Serafimerorden

Serafimerorden. Foto: Alexis Daflos/Kungl. Hovstaterna. Klicka på bilden för att förstora.

Serafimerorden är Sveriges förnämsta orden och har en klass, riddare eller ledamot (damer). Den utdelas numera endast till medlemmar av det svenska Kungahuset och till utländska statschefer eller därmed jämställda personer i samband med statsbesök.

Kungafamiljen, december 2015. Foto: Jonas Ekströmer/Kungahuset.se

Kungafamiljen, december 2015. Foto: Jonas Ekströmer/Kungahuset.se

Ordens insignier är ordenstecknet buret i kedja eller i ljusblått band samt kraschan, som bärs på bröstets vänstra sida.

Ordenstecknet är ett vitemaljerat gyllene kors med mörkblå medaljong försedd med monogrammet ”IHS” (Jesus Hominum Salvator – Jesus Människornas Frälsare) och mellan korsarmarna gyllene serafhuvuden.

Ordenskedjan består av elva serafhuvuden (bevingade änglahuvuden) i guld, vilka alternerar med elva blå guldinfattade patriarkalkors sammanbundna med guldlänkar. Kedjan kan tilldelas serafimerriddare som en särskild hedersbevisning och ingår inte med automatik vid förläning. Den kan till exempel tilldelas till en statschef under ett andra statsbesök, om statschefen redan fått Serafimerorden i band.

Kraschanen är ett åttauddigt kors av silver i vars mitt finns en mörkblå medaljong försedd med monogrammet ”IHS” och mellan korsarmarna gyllene serafhuvuden (ändring år 2005 från silverne till gyllene).

Till orden hör även Serafimermedaljen.

Alla ordnar ska återsändas till Kungl. Maj:ts Orden vid mottagarens död. Ordenstecknet, mottagarens namn och födelsedatum ska sändas via post (i spårbar försändelse) till Kungl. Maj:ts Orden. Uppgift om vem kvittensen på återlämnande ska sändas till ska också bifogas. Om så önskas, kan Kungl. Maj:ts Orden kostnadsfritt med kvittensen även sända en bild på det återlämnade ordenstecknet.

H.M. Konungens vapensköld, utförd av vapenmålare David Friefeldt. Foto: Alexis Daflos/Kungl. Hovstaterna. Klicka på bilden för att förstora.

H.M. Drottningens vapensköld, utförd av Bengt-Olof Kälde. Foto: Alexis Daflos/Kungl. Hovstaterna. Klicka på bilden för att förstora.

H.K.H. Kronprinsessans vapensköld, utförd av Bengt-Olof Kälde. Foto: Alexis Daflos/Kungl. Hovstaterna. Klicka på bilden för att förstora.

När en riddare eller [kvinnlig] ledamot tilldelas orden så ska förslag till ett heraldiskt vapen inlämnas till ordenskapitlet för uppmålning av en vapensköld. I Sverige kan dessa sköldar målas upp under innehavarens levnadstid, men hängs upp i Riddarholmskyrkan först efter ens frånfälle. Här skiljer sig bruket från vad som gäller i England och Danmark där vapenskölden genast hängs upp.

I Serafimerordens sal visas ett urval av nu levande riddare och ledamöters sköldar för att berätta om en fortlevande tradition. Då en serafimerriddare eller -ledamot begravs äger en särskild ceremoni rum.

Läs mer om serafimerringning