Nordstjärneorden

Nordstjärneorden. Foto: Alexis Daflos/Kungl. Hovstaterna. Klicka på bilden för att förstora.

Nordstjärneorden var till och med 1974 avsedd som belöning för svenska och utländska ”medborgerliga förtjänster, för ämbets- eller tjänstemannagärning, för vetenskaper, vittra, lärda och nyttiga arbeten samt för nya och gagneliga inrättningar”, med Svärdsorden och Vasaorden tilldelade för andra typer av förtjänster.

Orden tilldelas numera endast till medlemmar av det svenska Kungahuset samt till utländska medborgare eller statslösa, som gjort personliga insatser för Sverige eller för svenska intressen.

Ordens insignier är ordenstecknet buret i kedja eller i svart band (det swarta är thet okunskapens mörker stiernans stråålar will genomlysa). Från 1975 är ordensbandet för utlänningar och statslösa ett blått band med gula kanter). För de högre klasserna bärs också kraschan på bröstets vänstra sida.

Ordenstecknet är ett vitemaljerat gyllene kors med mörkblå medaljong försedd ordens devis ”Nescit occasum” (Den vet inte av någon nedgång). Mellan korsarmarna finns öppna kronor.

Ordenskedjan består av omväxlande krönta mörkblå monogram och vita nordstjärnor. Kedjan kan tilldelas som en särskild hedersbevisning.

Kraschanen är ett åttauddigt kors av silver i vars mitt finns en nordstjärna i silver.

Klasserna är: kommendör med stora korset, kommendör av första klassen, kommendör, riddare (ledamot) av första klassen och riddare (ledamot).

Till orden hör Nordstjärnemedaljen.

» Så går det till att ställa ett förslag om ordensförläning

Alla ordnar ska återsändas till Kungl. Maj:ts Orden vid mottagarens död. Ordenstecknet, mottagarens namn och födelsedatum ska sändas via post (i spårbar försändelse) till Kungl. Maj:ts Orden. Uppgift om vem kvittensen på återlämnande ska sändas till ska också bifogas. Om så önskas, kan Kungl. Maj:ts Orden kostnadsfritt med kvittensen även sända en bild på det återlämnade ordenstecknet.