Ordnar

Detalj av Serafimerorden

Detalj av Serafimerorden. Foto: Kungl. Husgerådskammaren.

Ordnar är ett medel för statschefen att belöna de egna och utländska medborgare för insatser till fromma för landet.

Enligt ett riksdagsbeslut 1974 kan svenska ordnar endast tilldelas utländska medborgare eller statslösa, som gjort personliga insatser för Sverige eller för svenska intressen. Enda undantaget är att Kungen sedan år 1995 kan tilldela Serafimerorden och Nordstjärneorden till medlemmar av det svenska Kungahuset.

Statschefen är i regel stormästare för landets ordnar och för ordnarnas högsta grad.

Kung Fredrik I instiftade 1748 Serafimerorden, Svärdsorden och Nordstjärneorden. Vasaorden instiftades av Gustav III 1772. Dessa fyra ordnar utgör de Kungl. Riddarordnarna.