Ordnar

Ordenstecken för Serafimerorden, Svärdsorden, Nordstjärneorden och Vasaorden. Foto: Alexis Daflos/Kungl. Hovstaterna

En orden är ursprungligen beteckning på en sammanslutning av personer som valt att underkasta sig vissa regler och förpliktelser, som munk- och nunneordnar.

Riddarordnarna uppstod som en följd av korstågens religiösa väckelse vid början av 1100-talet. De kombinerade munk­ordnarna med det världsliga riddarväsendet och syftade bland annat till att säkra de medeltida pilgrimslederna.

Furstarna fann det fördelaktigt att använda ordens­dekorationer som belöning för olika förtjänster. Detta bildar grunden till bruket av det som idag kallas stats- och förtjänst­ordnar. Att tilldela ett emaljerat kors i band att bäras offentligt kom att bli en billigare lösning att belöna framstående insatser än jordegendomar och pensioner, och gav lika mycket status.

Carl XVI Gustaf. Porträttet som hänger i Vasaordens sal på Kungliga slottet är målat 2013 av konstnär Olle Hamngren. Foto: Olle Hamngren

Carl XVI Gustaf. Porträttet som hänger i Vasaordens sal på Kungliga slottet är målat 2013 av konstnär Olle Hamngren. Foto: Olle Hamngren

Kungen är stormästare

1748 instiftade kung Fredrik I Serafimer-, Svärds- och Nordstjärne­ordnarna. Initiativtagare var kanslipresident Carl Gustaf Tessin, som insåg betydelsen av ordensförläningar. Kung Gustav III instiftade Vasaorden 1772 för att skapa ett heltäckande ordensväsende. Konungen är ”De svenska ordnarnas herre och mästare” eller som det numera heter ”Stormästare”.

Serafimerorden och Nordstjärneorden kan numera bara tilldelas utländska medborgare eller statslösa, som gjort personliga insatser för Sverige eller för svenska intressen. Ordnar till utlänningar delas ut av Kungen på förslag av regeringen.

Kungen kan tilldela Serafimerorden och Nordstjärneorden till medlemmar av det svenska Kungahuset. Svärdsorden och Vasaorden är numera vilande.

1811 instiftade Karl XIII kungl. Carl XIII:s orden som är en officiell orden och utdelas av Kungen. Carl XIII:s orden har rum för 36 ordinarie (varav 33 riddare) och tio utländska mottagare. Därutöver finns Johanniterorden i Sverige, som sedan 1920 är självständig svensk halvofficiell riddarorden. Kung Gustav V var ordens stormästare 1946–1950. Idag är Kungen Hög Beskyddare för Johanniterorden i Sverige.