Riddarholmskyrkan och serafimerringningen

Riddarholmskyrkan utgör sedan 1800-talets början Serafimerordens ordenskyrka, vilket innebär att alla avlidna serafimerriddares serafimersköldar förvaras i kyrkan. Så länge riddaren/ledamoten är i livet förvaras serafimerskölden på Kungl. Maj:ts Orden i Kungl. Slottet.

På begravningsdagen för en riddare eller ledamot av Serafimerorden skölden från Kungl. Maj:ts Ordens lokaler ned till Västra valvet (ca kl. 11.45) där den överlämnas till en officer ur Livgardet. 

Proccession från Kungliga slottet i samband med serafimerringningen 2015 för Richard Weiszäcker. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Livgardisten bär skölden ner till Riddarholmskyrkan i högtidlig procession omgiven av en eskort av livgardister i paraduniform m/ä 1886 och föregången av fyra trumslagare ur Försvarsmusiken med förstämda trummor, där den placeras i koret i anslutning till ett minnesbord med den avlidnes porträtt.

Ceremoni i Riddarholmskyrkan i samband med serafimerringningen 2015 för Richard Weiszäcker. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Därefter kungör en representant för Kungl. Maj:ts Orden riddarens/ledamotens frånfälle och meddelar samtidigt några korta biografiska uppgifter om den avlidna. I ceremonin deltar även en avdelning ur Försvarsmusiken.

Den så kallade serafimerringningen sker klockan 12–13 och Riddarholmskyrkans stora klocka ringer oavbrutet under denna timma.

Allmänheten äger fritt tillträde till kyrkan i samband med ceremonin och serafimerringningen.