Ordenssalarna

Serafimerordens sal. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Utställningen öppnades ursprungligen 1993 och färdigställdes 2005–2009. Utställningen berättar om ordensväsendets historia och de svenska riddarordnarnas tillkomst och utveckling.

Ordenssalarna skapades åren 1860–1866 efter utländska förebilder men blev aldrig använda i ordensceremoniella sammanhang. Carl XV avskaffade nämligen dubbningsceremonin år 1865.

Kungen vid ordenskapitel år 2017. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Kungen vid ordenskapitel år 2017. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Serafimerordenssalen är ordenskapitlets mötesplats. Carl Hårlemans dörröverstycken i original från 1755 pryder alltjämt salen.

» Se en liten utställning om tillverkningen av ordnar