Medaljförläningar 6 juni 2014

H.M. Konungen har beslutat om medaljförläningar enligt nedanstående. Medaljerna delades ut onsdagen den 11 juni kl. 16.00 på Kungliga slottet.

H.M. KONUNGENS MEDALJ


12:e storleken med kedja

Ordförande i Högsta Domstolen, Justitierådet Marianne Lundius 
För betydelsefulla insatser inom det svenska rättssystemet. 

12:e storleken i Serafimerordens band

Direktör Lars-Eric Aaro
För värdefulla insatser inom svenskt näringsliv.

Professor Barbara Cannon                                         
För framstående insatser inom  fysiologin samt för svenskt akademiväsende.

Vice Ordenskansler, professor Staffan Rosén             
För förtjänstfulla insatser vid Kungl. Maj:ts Orden

12:e storleken i högblått band

Operachef Peter Hansson                                            
För framstående konstnärliga insatser inom svenskt musikliv

Professor Aleksandr Kan                                             
För framstående insatser som historiker, särskilt rörande svensk-rysk historia.

Skulptör och akvarellist Ernst Nordin
För framstående insatser som medaljskulptör

Direktör Anna Ryott                                                    
För betydande insatser inom svenskt samhälls-och näringsliv

Direktör Daniel Sachs                                                  
För värdefullt arbete inom svenskt näringsliv 

8:e storleken i Serafimerordens band

Docent Ingela Bergman                                              
För framstående insatser inom subarktisk landskapsforskning

Docent Stefan Bohman                                               
För betydelsefulla insatser inom svenskt museiväsende

Överstelöjtnant Carin Ellström                                  
För förtjänstfulla insatser som H.K.H. Kronprinsessans adjutant

Direktör Maria Khorsand
För värdefulla insatser inom svenskt näringsliv

Överste Per H Nilsson                                                 
För förtjänstfulla insatser som H.M. Konungens adjutant

Överste Lena Persson Herlitz                                    
För förtjänstfulla insatser som H.K.H. Kronprinsessans adjutant

Fil. Dr. Åke Sellström                                                  
För betydelsefulla insatser inom internationella FN-uppdrag

Örlogskapten Helena Sigurdsson                               
För förtjänstfulla insatser som H.K.H. Kronprinsessans adjutant

Överstelöjtnant Laura Swaan Wrede                         
För förtjänstfulla insatser som H.K.H. Kronprinsessans adjutant

Professor Peter Wallensteen                                       
För framstående insatser inom freds- och konfliktforskningen

Professor Bengt Westermark                              
För värdefulla insatser inom och för cancerforskningen 

Medaljen Litteris et Artibus

Skådespelare Pontus Gustafsson                                 
För framstående konstnärliga insatser som skådespelare

Professor Hilda Hellwig                                              
För framståendekonstnärliga insatser som regissör

Professor Matti Hirvonen                                           
För framstående konstnärliga insatser inom svenskt musikliv

Skådespelare Melinda Kinnaman                               
För framstående konstnärliga insatser som skådespelare

Hovdansare Marie Lindqvist                                      
För framstående konstnärliga insatser som dansare

Skådespelare, sångerska och regissör Marianne Mörck
För framstående konstnärliga insatserinom svensk scenkonst

8:e storleken i högblått band

Kammartjänare Tony Carlzon                                    
För förtjänstfulla insatser vid Hovmarskalksämbetet

Marknadsföringssekreterare Ellinor Flingdal            
För förtjänstfulla insatser vid Ståthållarämbetet

Sångtextförfattare Ingela Forsman                              
För betydelsefulla insatser som sångtextförfattare

Hovsekreterare Susanne Franchell                            
För förtjänstfulla insatser vid H.K.H. Kronprinsessans Hovstat

Skidåkare Anna Haag                                                   
För förtjänstfulla insatser som skidåkare

Fotograf Anders Hanser                                              
För framstående insatser som fotograf

Kormästare Christina Hörnell                                    
För värdefulla insatser som ledare för Kungl. Operans kör

Skidåkare Ida Ingemarsdotter                                    
För förtjänstfulla insatser som skidåkare

Möbelkonservator Lassi Koivunen                              
För förtjänstfullainsatser vid Kungl. Husgerådskammaren

Skidåkare Lars Nelson                                                  
För förtjänstfulla insatser som skidåkare

Operasångare Sten Niclasson                                      
För betydelsefulla insatser för svenskt musikliv

Skidåkare Emma Wikén                                               
För förtjänstfulla insatser som skidåkare