Medaljförläningar 6 juni 2012

H.M. Konungen har beslutat om medaljförläningar enligt nedanstående. Medaljerna kommer att delas ut fredagen den 15 juni på Kungliga slottet.

SERAFIMERMEDALJEN

Professor Herbert Blomstedt                                     
För synnerligen framstående insatser för svenskt musikliv

Professor Stig Strömholm 
För synnerligen förtjänstfull gärning  inom svenskt universitetsväsende och kulturliv
 

HM KONUNGENS MEDALJ

12:e storleken i Serafimerordens band

Fd. Förbundsordförande Lars-Åke Lagrell                
För värdefulla insatser som förbundsordförande i Svenska Fotbollförbundet                  

Fd. Regeringsråd Bengt-Åke Nilsson                         
För värdefulla insatser inom svenskt förvaltnings- och samhällsliv

Fd. Justitieråd Nina Pripp               
För värdefulla insatser inom svenskt förvaltnings- och samhällsliv

Fv. Statsråd Mona Sahlin                                             
För mångårig och framstående politikergärning

Direktör Jens Spendrup                                               
För betydelsefulla insatser för svenskt näringsliv

12:e storleken i högblått band

Direktör Marie Ehrling                                               
För framstående insatser för svenskt näringsliv

Direktör Björn Jakobson                                             
För betydelsefulla insatser för svenskt näringsliv

Ordförande Benne Lantz                                            
För betydelsefulla insatser för svenskt arbets- och samhällsliv

Direktör Johan Malmquist                                          
För framstående insatser för svenskt näringsliv

Högskolerektor Staffan Rydén                                    
För betydelsefulla insatser för den svenska scenkonstens utveckling.

Konserthuschef Michael Tydén                                  
För framstående insatser för svenskt musikliv.
                                                                                         
Överintendent Elsebeth Welander-Berggren          
För betydande insatser som museichef

8:e storleken i Serafimerordens band

Fd Departementsråd Lars Blomgren                          
För förtjänstfulla insatser rörande Stiftelsen Kungaparets Bröllopsfond

Professor emeritus Ove Bring                                      
För engagerade och framgångsrika insatser inom rättsvetenskapen särskilt områdena internationell rätt och mänskliga rättigheter

Byggnadsantikvarie Ralph Edenheim                        
För värdefulla insatser för det svenska byggnadsarvet

Professor Sten Grillner                                                
För framstående forskningsinsatser inom neurofysiologien

Professor Olle Häger                                                    
För betydande insatser som folkbildare -särskilt som skapare av historiska dokumentärer

Professor Staffan Ulfstrand                                        
För framstående vetenskaplig gärning som zooekolog och som populärvetenskaplig författare

Professor Hans Villius                                                  
För betydande insatser som folkbildare - särskilt som skapare av historiska dokumentärer

Förste livmedicus, professor Jan Östergren                
För förtjänstfulla insatser som livmedicus

 

MEDALJEN LITTERIS ET ARTIBUS

Skådespelare Claes Eriksson                                        
För framstående konstnärliga insatser som regissör

Poet Arne Johnsson                                                      
För framstående konstnärliga insatser som poet

Regissör Stefan Larsson                                               
För framstående konstnärliga insatser som regissör

Professor, dirigent Stefan Parkman                            
För framstående konstnärliga insatser som kördirigent

 

H.M. KONUNGENS MEDALJ

8:e storleken i högblått band
 
Cirkusdirektör, professor Tilde Björfors                    
För värdefulla insatser för cirkuskonstens utveckling

Kompositör Jörgen Elofsson                                        
För uppskattade insatser som kompositör och låtskrivare

Byggnadsingenjör Claes Lindgren                             
För förtjänstfulla insatser vid Kungl. Djurgårdsförvaltningen

Direktör Spyridon Mylonopoulos                             
För betydelsefulla insatser inom svenskt näringsliv