Medaljförläningar 28 januari 2015

H.M. Konungen har beslutat om medaljförläningar enligt nedanstående. Medaljerna delades ut fredagen den 30 januari kl. 16.00 på Kungliga slottet.

H.M. KONUNGENS MEDALJ

 

12:e storleken i Serafimerordens band

Ställföreträdande koncernchef Ingrid Bonde
För framstående insatser inom svenskt näringsliv och förvaltning.

Direktör Sven Philip Sörensen             
För förtjänstfulla insatser för svensk kultur och som filantrop.

Konsthistoriker Birgit Rausing              
För framstående insatser för svensk kultur.

Kommunstyrelseordförande Elizabeth Salomonsson
För betydande insatser som kommunpolitiker.

Direktör Cristina Stenbeck                    
För framstående insatser inom svenskt näringsliv.

Direktör Hans Stråberg   
För betydande insatser inom svenskt näringsliv.

Landshövding Sven-Erik Österberg     
För framstående och mångårig politikergärning.

 

12:e storleken i högblått band

Fru Lena Biörck Kaplan   
För framstående insatser för främjande av Sverige i Amerika.

Professor Gösta Gahrton  
För förtjänstfulla insatser för medicinsk forskning.

Direktör Martin Gren      
För betydande insatser inom svenskt näringsliv.

Generalkonsul Olof Sjöström                
För förtjänstfulla insatser i samband med uppmärksammandet av att 250 år förflutit sedan Jean Baptiste Bernadottes födelse.

 

8:e storleken i Serafimerordens band

Professor Birgitta Bremer
För framstående insatser som botanist och som föreståndare för Bergianska trädgården.

Regissör Ronny Danielsson                   
För betydande insatser som regissör.

Körledare, professor Anders Eby           
För framstående insatser som körledare.

Professor Bo Lindberg     
För förtjänstfulla insatser som lärdomshistoriker.

Professor Birgitta Svensson                   
För framstående insatser inom svenskt universitets- och akademiliv.


8:e storleken i högblått band

Författare m.m. Britt Dahlström            
För värdefulla insatser som författare.

Fotograf Hans Gedda       
För förtjänstfulla insatser som fotograf.

Direktör Anastasia Georgiadou             
För betydande insatser för svenskt näringsliv.

Leg. optiker John J. Godoy                    
För förtjänstfulla insatser inom internationellt biståndsarbete.

Direktör Sofie Gunolf      
För värdefulla insatser inom svenskt näringsliv.

Kompositören Tommie Haglund         
För betydande insatser inom svenskt musikliv.

Tekn.lic. Camilla Modéer
För förtjänstfulla insatser till stöd för svensk forskning.

Direktör Bengt Swegmark
För betydande insatser inom svenskt samhälls- och kulturliv.

Fru Berit Swegmark         
För betydande insatser inom svenskt samhälls- och kulturliv.

Regissör och teaterchef Linus Tunström                  
För förtjänstfulla insatser som regissör och teaterchef.


Medaljen Litteris et artibus

Musiker Rigmor Gustafsson                 
För framstående konstnärliga insatser som musiker.

Skådespelare Livia Millhagen                
För framstående konstnärliga insatser som skådespelare.

Skådespelare Ann Petrén 
För framstående konstnärliga insatser som skådespelare.

 

H.M. Konungens medalj
till dem som tjänar hovstaterna

8:e storleken i Serafimerordens band

Kommendörkapten Anna-Karin Broth                     
För förtjänstfulla insatser som H.K.H.Kronprinsessans adjutant.

Överste Peder Ohlsson                                                
För förtjänstfulla insatser som H.K.H.Kronprinsessans sedemera H.M. Konungens adjutant

Kommendör Ewa Skoog Haslum                               
För förtjänstfulla insatser som H.K.H.Kronprinsessans adjutant

Överstelöjtnant Stefan Wilson                                     
För förtjänstfulla insatser som H.K.H. Kronprinsessans adjutant

 

8:e storleken i högblått band

Taffeltäckare Helene Edström                                    
För förtjänstfulla insatser vid Hovmarskalksämbetet

Intendent Kristina Fjällendal                                     
För förtjänstfulla insatser vid Ståthållarämbetet

Museilärare Roland Lindell                                        
För förtjänstfulla insatser vid Ståthållarämbetet

 

8:e storleken i silver högblått band
(extra servitörer i 25 år)

Herr Johan Hagelin                                                     
För 25 års tjänstgöring som extra servitör


Belöning för lång och trogen tjänst

Parkchef Gunnar Björkman                                        
För lång och trogen tjänst vid Ståthållarämbetet

Hovintendent Jochen Fritz                                         
För lång och trogen tjänst vid Hovmarskalksämbetet

Museitekniker Gunnar Frohm                                    
För lång och trogen tjänst vid Kungl. Husgerådskammaren

Hovjägare Peter Vilidu                                                
För lång och trogen tjänst vid Ståthållarämbetet