Medaljförläningar 28 januari 2014

H.M. Konungen har beslutat om medaljförläningar enligt nedanstående. Medaljerna delas ut tisdagen den 29 januari kl. 15.00 på Kungliga slottet.

H.M. Konungens medalj instiftades runt 1814 och finns i flera storlekar. Den tilldelas svenska och utländska medborgare för särskilda förtjänster samt befattningshavare vid Kungl. Hovstaterna för lång och trogen tjänst.

Litteris et Artibus instiftades 1853 av kronprins Carl (XV). Litteris et Artibus är latin och betyder vetenskap och konst. Medaljen utdelas för framstående konstnärliga insatser inom främst musik, scenisk framställning och litteratur. Medaljerna kommer att delas ut onsdagen den 29 januari på Kungliga slottet.

H.M. Konungens medalj

12:e storleken med kedja

Ärkebiskop Anders Wejryd För betydelsefulla insatser som Svenska kyrkans ärkebiskop

12:e storleken i Serafimerordens band

fv Statssekreteraren, generaldirektör Agneta Bladh För framstående insatser inom svenskt förvaltnings- och samhällsliv

Teaterchef Marie-Louise Ekman För betydelsefulla insatser inom svensk konst och svenskt teaterliv

Riksdagsdirektör Kathrin Flossing För värdefulla insatser inom svenskt rättsväsende och samhällsliv

fv Statsråd Pär Nuder För mångårig och framstående politikergärning

Direktör Lars Renström För betydande insatser inom svenskt näringsliv

Företagsledare Anders Ullberg För framstående insatser för svenskt näringsliv  

8:e storleken i Serafimerordens band

Överstelöjtnant Magnus Bratt För förtjänstfulla insatser som H.M. Konungens adjutant

Slottsintendent Berit Edling För förtjänstfulla insatser som slottsintendent

Professor Lars-Erik Edlund För framstående insatser för svenskt universitetsliv

fd Akademiintendent, docent Torgny Nevéus För värdefulla insatser inom svenskt universitets- och kulturliv

Kammarherre Magnus Olausson För förtjänstfulla insatser som kammarherre

Förste livmedicus, professor Mårten Rosenqvist För förtjänstfulla insatser som förste livmedicus

Fil.dr. Tamara Torstendahl Salytjeva För betydande insatser som förmedlare av svensk kultur i Ryssland

Direktör Nils Spangenberg För värdefulla insatser för svenskt musikliv

Medaljen Litteris Et Artibus

Skådespelare Tomas von Brömssen För framstående konstnärliga insatser som skådespelare

Operasångerska Pers Anna Larsson För framstående konstnärliga insatser som operasångerska

Klarinettist Staffan Mårtensson För framstående konstnärliga insatser som klarinettist

Skådespelare Ingela Olsson För framstående konstnärliga insatser som skådespelerska  

H.M. Konungens medalj

8:e storleken i högblått band

Sångare och låtskrivare Joakim Berg För framstående insatser inom svensk populärmusik

Kapten Johan T:son Medin För förtjänstfulla insatser för Högvakten vid Stockholms slott

Golfspelare Henrik Stenson För framstående insatser som golfspelare

8:e storleken i silver i högblått band

Servitör Gunnar Nilsson För 25 års tjänstgöring som extra servitör och med särskilt ansvar för hovets representationsvåning

Belöning för lång och trogen tjänst

Hovsekreterare Helena Lundin För lång och trogen tjänst som anställd inom staten och vid Riksmarskalksämbetet

Parkarbetare Johan Westermark För lång och trogen tjänst vid Drottningholms slottsförvaltning