2008-01-28

Medaljförläningar 28 januari 2008

H.M. Konungen har beslutat om medaljförläningar enligt nedanstående. Medaljerna kommer att delas ut tisdagen den 29 januari kl. 15.00 på Kungliga slottet.

Serafimermedaljen

Professor Sture Linnér
För synnerligen förtjänstfulla samhällsgagnande gärningar, nationellt och internationellt.                       

H.M. Konungens medalj      

  

12:e storleken i serafimerordens band

fv Landshövding Lorentz Andersson
För framstående samhällsinsatser

Landshövding Göte Bernhardsson
För mångåriga och betydelsefulla insatseer på skilda områden inom svensk statsförvaltning

fd vice Statsminister Lena Hjelm-Wallén
För en framstående politikergärning

Professor Bo Hult
För framstående insatser inom säkerhetspolitik och krigsvetenskapens område

Rektorn, Professor Göran Sandberg
För betydelsefulla insatser för utbildning och forskning

Rektorn, Professor Harriet Wallberg Henriksson
För framstående insatser för medicinsk utbildning och forskning

12:e storleken i högblått band


 
Direktör Robert Weil
För viktiga insatser för samarbetet mellan judisk och svensk kultur

8:e storleken i serafimerordens band

Ambassadör Christer Asp
För förtjänstfulla insatser i samband med flodvågskatastrofen i Sydostasien

Professor Görel Cavalli Björkman
För betydelsefulla insatser för svenskt kulturliv

Rikskriminalpolis Stig Edqvist
För förtjänstfulla insatser i samband med flodvågskatastrofen i Sydostasien

Operachefen, Professor Claes Fellbom
För betydelsefulla insatser som grundar och chef för Folkoperan

Chefredaktören, professor Björn Fjaestad
För mångåriga btydelsefulla insatser för svensk forskning främst som chefredaktör för tidskriften Forskning och Framsteg

Professor Astrid Gräslund
För betydelsefulla insatser för svensk forskning bland annat som sekreterare i Kungl. Vetenskapsakademiens nobelkommitté

Ambassadör Jonas Hafström
För förtjänstfulla insatser i samband med flodvågskatastrofen i Sydostasien

Överintendent Christina Hallman (postumt)
För betydelsefulla insatser för svenskt kulturliv

Professor em Tomas Hökfelt
För betydelsefulla insatser för svensk medicinsk forskning

f Kulturintendenten Kersti Jobs Björklöf
För betydelsefulla insatser för svenskt kulturliv

Informationsdirektör Lottie Knutson
För förtjänstfulla insatser i samband med flodvågskatastrofen i Sydostasien

Musikchefen, professor Kerstin Nerbe
För betydelsefulla insatser som grundar och chef för Folkoperan

Docent em Sune Persson
För värdefulla insatser för att sprida kännedom om konflikterna i Mellanöstern

Journalisten Ewonne Winblad
För förtjänstfulla insatser inom svenskt samhällsliv

Medaljen Litteris et Artibus

Skådespelerskan Malin Ek
För framstående konstnärliga insatser som skådespelare

Författaren Carl -Göran Ekerwald
För framstående konstnärliga och folkbildande insatser som författare

Författaren och kompositören Alf Hambe
För framstående konstnärliga insatser som författare och viskompositör

Professor Anders Loguin
För betydelsefulla insatser inom slagverksmusiken och som medlem i Kroumataensemblen

Regissören Lars Norén
För konstnärliga insatser som Dramatiker och regissör

H.M. Konungens medalj

8:e storleken i högblått band

Kapellmästare Anders Berglund
För mångåriga och mycket uppskattade insatser som musiker, dirigent och underhållningsartist

Hovkamrer Kerstin Gustafsson
För förtjänstfulla insatser vid Riksmarskalksämbetets ekonomiavdelning

Generalsekreterare Lena Holm
För mångåriga förtjänstfulla insatser för Riksförbundet Majblomman

Arkitekt Lillemor Husberg
För mångårigt förtjänst arbete bl.a. som skapare av äldreboendet Vigs Ängar

Sångerskan Lena Maria Klingvall
För framstående gärning som artist och idrottskvinna samt som förebild för människor med handikapp inom och utom Sverige

Telefonisten Birgit Käld
För förtjänstfulla insatser vid H.M. Konungens Ståthållarämbete

Telefonisten Barbro Lennartsson
För förtjänstfulla insatser vid H.M. Konungens Ståthållarämbete

Ordföranden i Kronprinsessan Margaretas arbetsnämnd för de synskadade, leg sjukgymnast Barbro Öhrn
För mångåriga ideella insatser inom handikappidrotten