2007-01-28

Medaljförläningar 2007-01-28

H.M. Konungen har beslutat om medaljförläningar enligt nedanstående. Medaljerna kommer att delas ut tisdagen den 30 januari 2007 kl. 16.00 på Kungliga Slottet.

H.M. Konungens medalj

12:e storleken med kedja

fv Talmannen Björn von Sydow
För framstående insatser på skilda områden inom svenskt samhällsliv

12:e storleken i serafimerordens band


fv Statsrådet Kjell-Olof Feldt
För framstående insatser på skilda områden inom svenskt samhällsliv

Biskopen Christina Odenberg
För betydelsefulla insatser för svenska kyrkan
 
Direktör Jacob Wallenberg
För betydelsefulla insatser för svenskt näringsliv
 
Direktör Marcus Wallenberg
För betydelsefulla insatser för svensktnäringsliv

12:e storleken i högblått band

Direktör Tom Beyer
För mångåriga och betydelsefulla insatser som verkställande direktör för Stockholmsmässan

Konteramiral Claes Tornberg
För betydelsefulla insatser för utveckling av den militära chefsutbildningen

8:e storleken i serafimerordens band

Professor Anita Aperia Broberger
För betydelsefulla insatser inom det svenska forskarsamhället, särskilt på pediatrikens område

fd Riksdagsledamoten Lars Bäckström
För värdefulla insatser i Sveriges riksdag
 
Professor Bertil Daneholt
För betydelsefulla insatser inom det svenska forskarsamhället
 
Överste Mats Danielsson
För förtjänstfulla insatser som H. M. Konungens adjutant
 
Bergmästaren Jan-Olof Hedström
För värdefulla insatser som chef för Bergsstaten samt inom ramen för Norrbottendelegationen
 
Direktör Bert-Inge Hogsved
För betydelsefulla insatser som entreprenör och företagsledare
 
Generalkonsul Kerstin Lane
För värdefulla insatser för Sverige i Amerikas Förenta Stater

Författaren, Professor Cecilia Lindqvist
För en konstnärligt högstående författargärning samt för värdefulla insatser i egenskap av en av Sveriges främsta Kinakännare
 
fd Riksbilkårchef Anne-Marie Medin
För värdefulla insatser inom Sveriges Kvinnliga Bilkårers Riksförbund
 
Kommunalrådet Elvy Söderström
För betydelsefulla kommunalpolitiska insatser

Överstelöjtnant Johan Törnqvist
För förtjänstfulla insatser som H. M. Konungens adjutant

Medaljen Litteris et Artibus

Skådespelaren Reine Brynolfsson
För konstnärliga insatser som skådespelare
 
Hovsångerskan Helena Döse
För konstnärliga insatser som operasångerska
 
Författaren Katarina Frostenson
För konstnärliga insatser som författare
 
Författaren och regissören Margareta Garpe
För konstnärliga insatser som författare och regissör
 
Författaren Lennart Sjögren
För konstnärliga insatser som författare

Professor Göran Söllscher
För konstnärliga insatser som gitarrist

H.M. Konungens medalj

8:e storleken i högblått band

Förbundskaptenen Bengt-Åke Gustafsson
För värdefulla insatser som ledare för det svenska ishockeylandslaget

Sångerskan Carola Häggkvist
För uppskattade och framgångsrika insatser som sångerska
 
PersonalsekreterareJohan Johansson
För förtjänstfulla insatser vid de Kungliga Hovstaterna
 
Fotbollsspelaren Henrik Larsson
För idrottsbragd som fotbollsspelare
 
Designern Gudrun Sjödén
För mångåriga värdefulla insatser  som klädskapare
 
Hovkanslist Margareta Wickberg
För förtjänstfulla insatser vid H. M. Drottningens kontor