2001-01-28

Medaljförläningar 2001-01-28

H.M. Konungen har beslutat om medaljförläningar enligt nedanstående.

H.M. Konungens medalj

12:e storleken i serafimerordens band

Direktör Leif Johansson
För betydelsefulla insatser för svenskt näringsliv
  
Landshövding Gerhard Larsson
För betydelsefulla insatser för främjandet av bättre levnadsvillkor för funktionshindrade

Professor em Bengt Pernow
För betydelsefulla insatser för Sophiahemmet

Direktör Michael Sohlman
För betydelsefulla insatser för Nobelstiftelsen

Informationschef Elisabeth Tarras-Wahlberg
För mångåriga förtjänstfulla  insatser som informationschef vid de Kungl. Hovstaterna

Professor em Björn M. Tengroth
För betydelsefulla insatser inom ögonsjukvården

8:e storleken i serafimerordens band

Direktör Carl-Gustav Anderberg
För mångåriga och engagerade insatser för Sveriges Olympiska Kommitté

Kanslichef Sonja Dahl
För betydelsefulla insatser för det svenska utbildningsväsendet
  
Näringslivschef Rolf Dahlqvist
För viktiga insatser för näringsliv och samhälle i främst Södermanlands län
  
Docent Peter Englund
För framstående insatser som historiker
  
Professor em Curt von Euler-Chelpin
För betydelsefulla insatser inom dyslexin
  
Vice hovauditör Lennart Höglund
För förtjänstfulla insatser som vice hovauditör
  
Musikskribent Anders Jansson
För viktiga insatser för svenskt musikliv
  
Slottsarkitekt Erik Langlet
För förtjänstfulla insatser som arkitekt för Riddarholmskyrkan
  
Tekn dr h c Östen Mäkitalo
För viktiga insatser inom främst mobiltelefonin
  
Kammarherren Friherre Ninian Ramel
För förtjänstfulla insatser som kammarherre
  
Professor Bengt E. Y. Svensson
För betydelsefulla insatser för forskning och utbildning
  
Örlogskapten Hans Tornerhjelm
För förtjänstfulla insatser som H. M. Konungens adjutant

Medaljen Litteris et Artibus

Författaren Majgull Axelsson
För konstnärliga insatser som samhällsskildrare
  
Adjunkt Eva Bohlin
För betydelsefulla musikaliska insatser som körledare
  
Danskonstnären Lilavati Häger
För betydelsefulla konstnärliga insatser som dansare
  
Tonsättaren Thomas Jennefelt
För betydelsefulla konstnärliga insatser som tonsättare
  
Skådespelaren Anita Wall
För betydelsefulla konstnärliga insatser som skådespelare
  

H.M. Konungens medalj

8:e storleken i högblått band

fd Generalsekreteraren Vanja Befrits
För engagerade insatser för SOS Barnbyar
  
Hyttmästaren Håkan Håkansson
För mångåriga viktiga insatser främst för vården och underhållet av Stockholms slott
  
Kocken Lars "Pluto" Johannison
För viktiga insatser för att befrämja intresset för matlagningskonsten
  
David Lega
Såsom framstående handikappidrottare
  
Mikael Ljungberg
För idrottsbragd som brottare

Husgerådsmästaren Håkan Lundblad
För förtjänstfulla insatser vid Kungl. Husgerådskammaren
  
fd Specialläraren Sigrid Madison
För betydelsefulla insatser inom dyslexin
  
Kostymskaparen Inger Pehrsson
För konstnärligt betydelsefulla insatser som kostymskapare