2000-06-06

Medaljförläningar 2000-06-06

H.M. Konungen har beslutat om medaljförläningar enligt nedanstående.

H.M. Konungens medalj

12:e storleken med kedja

H E Riksmarskalken Gunnar Brodin  
  
Överbefälhavaren General Owe Wiktorin
För framstående insatser för Sveriges försvar

12:e storleken i serafimerordens band

Direktör Fil dr Dan Brändström
För framstående insatser för utbildning och forskning

Bankdirektör Ekon dr Hans Dalborg
För framstående insatser för svenskt näringsliv

fd Landshövding Lilly Hansson
För betydelsefulla samhällspolitiska insatser

fd Landshövding Börje Hörnlund
För betydelsefulla samhällspolitiska insatser

Direktör Arne Johansson
För betydelsefulla insatser för svenskt näringsliv, särskilt för småföretagsamheten

Professor Hans Ragnemalm
För framstående insatser för rättsväsendet, nationellt och internationellt

Landshövding Mats Svegfors
För framstående publicistiska insatser

Professor Carl-Olof Ternryd
För framstående insatser inom den svenska förvaltningen samt på krigsvetenskapens område

Direktör Michael Treschow
För framstående insatser för svenskt näringsliv

Professor em Börje Uvnäs
För framstående insatser för medicinsk utbildning och forskning

8:e storleken i serafimerordens band

fd Rektor Jonny Blanc
För betydelsefulla insatser för svenskt musikliv

Professor Gunnel Engwall
För betydelsefulla insatser för utbildning och forskning

Docent Gun Heimer
För en pionjärinsats som chef för Rikskvinnocentrum i Uppsala

Professor Lars Kristoferson
För framstående insatser inom polarforskningen

Professor Madeleine Leijonhufvud
För betydelsefulla insatser inom rättsväsendet och som samhällsdebattör

Överste Olof Ljung
För förtjänstfulla insatser som H.M. Konungens adjutant

Professor Göran Melander
För framstående internationella insatser för mänskliga rättigheter och humanitär rätt

Livmedikus Med dr Peter Möller
För förtjänstfulla insatser som livmedikus

Överstelöjtnanten Greve Alexander von Rosen
För förtjänstfulla insatser som chef för Drottningholms slottsförvaltning samt för Garnisonsavdelningen i Stockholm

Professor Alf Åberg
För betydelsefulla insatser som författare av verk om Sveriges historia

Medaljen Litteris et Artibus

Författaren Per Olov Enquist
För framstående konstnärliga insatser som författare och dramatiker

Tonsättaren Hans Gefors
För framstående konstnärliga insatser som tonsättare

Skådespelaren Björn Granath
För framstående konstnärliga insatser som skådespelare
  

H.M. Konungens medalj

8:e storleken i högblått band

Tapetserarmästare Bengt Bergman
För förtjänstfulla insatser vid Kungl. Husgerådskammaren
  
Sjuksköterskan Kerstin Blomberg
För engagerade insatser för flyktingar i Sverige och tredje världen
  
Köksmästare Markus Burkart
För förtjänstfulla insatser vid det Kungliga Hushållet
  
Anders Carlberg
För förtjänstfullt arbete med och för ungdom i Stockholms län med mål att överbrygga motsättningar och verka för tolerans, respekt och integration

Fil kand Gunnel Enby
För viktiga och engagerade insatser för barnlitteraturen i Sverige

Hovsekreterare Monica Friberg
För förtjänstfulla insatser som  H.M. Konungens sekreterare
  
Sångerskan Louise Hoffsten
För uppskattade och framgångsrika insatser som sångerska med brett register, såväl rock och blues som visor och jazz