Sök ordens- och medaljförläningar

Här kan du söka efter vem som har förlänats en viss medalj och när det skedde. Du kan också söka efter vilket år en namngiven person fått en viss medalj.

 1. Målare och skulptör Enno Hallek
  Prins Eugen-medaljen, 2019

 2. Landskapsarkitekt Bengt Isling
  Prins Eugen-medaljen, 2019

 3. Bildkonstnär Sinikka Tuominen
  Prins Eugen-medaljen, 2019

 4. Konstnär Danh Vo
  Prins Eugen-medaljen, 2019

 5. Glaskonstnär och designer Ann Wåhlström
  Prins Eugen-medaljen, 2019

Sök ordensförläning

Ordensförläningar från 2017

Sedan år 2016 finns ordensmatriklarna, registren över svenska och utländska mottagare av svenska riddarordnar för åren 1748–1974 tillgängliga på Riksarkivets webbplats för sökning.

» Riksarkivets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Matriklarna över Svärdsordens tecken och Svärdsmedaljen, liksom Vasaordens medaljer är ännu inte tillgängliga.