Sök ordens- och medaljförläningar

Här kan du söka efter vem som har förlänats en viss medalj och när det skedde. Du kan också söka efter vilket år en namngiven person fått en viss medalj.

 1. Operasångerska Kerstin Avemo
  Litteris et Artibus, 2016

 2. Operasångare Malin Byström
  Litteris et Artibus, 2016

 3. Dirigent och arrangör Anders Eljas
  Litteris et Artibus, 2016

 4. Musiker Nils Landgren
  Litteris et Artibus, 2016

 5. Författare och konstnär Lars Lerin
  Litteris et Artibus, 2016

 6. Musiker Magnus Lindgren
  Litteris et Artibus, 2016

 7. Hovsångerska Elin Rombo
  Litteris et Artibus, 2016

 8. Balettchef Johannes Öhman
  Litteris et Artibus, 2016

Sök ordensförläning

Ordensförläningar från 2017

Sedan år 2016 finns ordensmatriklarna, registren över svenska och utländska mottagare av svenska riddarordnar för åren 1748–1974 tillgängliga på Riksarkivets webbplats för sökning.

» Riksarkivets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Matriklarna över Svärdsordens tecken och Svärdsmedaljen, liksom Vasaordens medaljer är ännu inte tillgängliga.