Sök ordens- och medaljförläningar

Här kan du söka efter vem som har förlänats en viss medalj och när det skedde. Du kan också söka efter vilket år en namngiven person fått en viss medalj.

 1. Regissören Friherinna Agneta Ehrensvärd
  Litteris et Artibus, 2006

 2. Författaren,Dramatikern och Litteraturvetaren Lars Gustafsson
  Litteris et Artibus, 2006

 3. Kompositören Nils Lindberg
  Litteris et Artibus, 2006

 4. Skådespelerskan Yvonne Lombard
  Litteris et Artibus, 2006

 5. Författaren Henning Mankell
  Litteris et Artibus, 2006

 6. Skådespelerskan Monica Nielsen
  Litteris et Artibus, 2006

 7. Skådespelaren Tomas Pontén
  Litteris et Artibus, 2006

 8. Skådespelaren Johan Rabaeus
  Litteris et Artibus, 2006

 9. Violoncellisten Mats Rondin
  Litteris et Artibus, 2006

 10. Författaren Inger Sandberg
  Litteris et Artibus, 2006

 11. Tecknaren Lasse Sandberg
  Litteris et Artibus, 2006

 12. Pianisten Bo Stenson
  Litteris et Artibus, 2006

 13. Regissören, Författaren och Skådespelaren Staffan Westerberg
  Litteris et Artibus, 2006

 14. Skådespelaren Måns Westfelt
  Litteris et Artibus, 2006

Sök ordensförläning

Ordensförläningar från 2017

Sedan år 2016 finns ordensmatriklarna, registren över svenska och utländska mottagare av svenska riddarordnar för åren 1748–1974 tillgängliga på Riksarkivets webbplats för sökning.

» Riksarkivets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Matriklarna över Svärdsordens tecken och Svärdsmedaljen, liksom Vasaordens medaljer är ännu inte tillgängliga.