Sök ordens- och medaljförläningar

Här kan du söka efter vem som har förlänats en viss medalj och när det skedde. Du kan också söka efter vilket år en namngiven person fått en viss medalj.

 1. Direktör Carl-Gustav Anderberg
  8:e storleken i serafimerordens band, 2001

 2. fd Generalsekreterare Vanja Befrits
  8:e storleken i högblått band, 2001

 3. Operasångerskan och Konstnärliga ledaren Margareta Dellerfors
  8:e storleken i högblått band, 2001

 4. Intendent Karin Frykholm
  För Lång och Trogen tjänst - klocka, 2001

 5. Teaterchefen och regissören Staffan Valdemar Holm
  Litteris et Artibus, 2001

 6. Sportskytten Jonas Jacobsson
  8:e storleken i högblått band, 2001

 7. Skulptör Eva Lange
  Prins Eugen-medaljen, 2001

 8. Idrottare David Lega
  8:e storleken i högblått band, 2001

 9. Direktör Bo Staffan Sigfrid Mårtendal
  8:e storleken i serafimerordens band, 2001

 10. Driftstekniker Åke Olsson
  För Lång och Trogen tjänst - klocka, 2001

 11. Konsthantverkare Signe Persson-Melin
  Prins Eugen-medaljen, 2001

 12. Dirketör Melker Schörling
  12:e storleken i serafimerordens band, 2001

 13. Konstnär Laris Strunke
  Prins Eugen-medaljen, 2001

 14. Direktör Johan Stålhand
  12:e storleken i högblått band, 2001

 15. Konsthantverkare Oiva Toikka
  Prins Eugen-medaljen, 2001

 16. Parkarbetare Hans Wetterström
  För Lång och Trogen tjänst - klocka, 2001

 17. Musikskribent Anders Jansson
  8:e storleken i serafimerordens band, 2001

 18. Skådespelaren Anita Wall
  Litteris et Artibus, 2001

 19. Fru Annika Heijkenskjöld
  8:e storleken i högblått band, 2001

 20. Överintendent Beate Sydhoff-Millhagen
  8:e storleken i serafimerordens band, 2001

 21. Professor Bengt E.Y. Svensson
  8:e storleken i serafimerordens band, 2001

 22. Förvaltningstekniker Bengt Jansson
  8:e storleken i högblått band, 2001

 23. Hovauditören Advokat Bengt Ljungqvist
  8:e storleken i serafimerordens band, 2001

 24. Professor em. Bengt Pernow
  12:e storleken i serafimerordens band, 2001

 25. Direktör Bertil Lindgren
  8:e storleken i högblått band, 2001

 26. Professor em. Björn M. Tengroth
  12:e storleken i serafimerordens band, 2001

 27. Direktör Bror-Eric Berntson
  8:e storleken i högblått band, 2001

 28. Intendent Christian Buchberger
  8:e storleken i högblått band, 2001

 29. Dr Cornelio Sommaruga
  Prins Carl-medaljen, 2001

 30. Professor Curt von Euler-Chelpin
  8:e storleken i serafimerordens band, 2001

 31. Flöjtisten professor Dan Laurin
  Litteris et Artibus, 2001

 32. Åldfrun Ebba von Mecklenburg
  8:e storleken i högblått band, 2001

 33. Informationschef Elisabeth Tarras-Wahlberg
  12:e storleken i serafimerordens band, 2001

 34. Slottsarkitekt Erik Langlet
  8:e storleken i serafimerordens band, 2001

 35. Adjunkt Eva Bohlin
  Litteris et Artibus, 2001

 36. Landshövding Gerhard Larsson
  12:e storleken i serafimerordens band, 2001

 37. Direktör Gunilla Ahrén
  8:e storleken i serafimerordens band, 2001

 38. Extra servitören Gunnar Lundquist
  8:e storleken i silver, 2001

 39. Pastorn i Hovförsamlingen Hans Tollin
  8:e storleken i serafimerordens band, 2001

 40. Örlogskapten Hans Tornerhjelm
  8:e storleken i serafimerordens band, 2001

 41. Professor Hans Wigzell
  12:e storleken i serafimerordens band, 2001

 42. Grammofonproducent Håkan Elmquist
  8:e storleken i serafimerordens band, 2001

 43. Hyttmästaren Håkan Håkansson
  8:e storleken i högblått band, 2001

 44. Husgerådsmästaren Håkan Lundblad
  8:e storleken i högblått band, 2001

 45. Rektor Ingegerd Palmér
  12:e storleken i serafimerordens band, 2001

 46. Extra servitören Ingemar Irestrand
  8:e storleken i silver, 2001

 47. Kostymskaparen Inger Pehrsson
  8:e storleken i högblått band, 2001

 48. Slottsarkitekten Professor Jan Lisinski
  8:e storleken i serafimerordens band, 2001

 49. Fd. Landshövding Jan Rydh
  12:e storleken i serafimerordens band, 2001

 50. Hovstallmästaren Generalmajor Jörn Beckmann
  12:e storleken i serafimerordens band, 2001

 51. Generaldirektör Kai Hammerich
  12:e storleken i serafimerordens band, 2001

 52. Direktör Karl-Johan Svedberg
  8:e storleken i serafimerordens band, 2001

 53. Skådespelaren Kim Anderzon
  Litteris et Artibus, 2001

 54. Kocken Lars "Pluto" Johannison
  8:e storleken i högblått band, 2001

 55. Direktör Leif Johansson
  12:e storleken i serafimerordens band, 2001

 56. Vice Hovaudiotör Lennart Höglund
  8:e storleken i serafimerordens band, 2001

 57. Professor em. Lennart Levi
  8:e storleken i serafimerordens band, 2001

 58. Danskonstnären Lilavati Häger
  Litteris et Artibus, 2001

 59. Författaren Majgull Axelsson
  Litteris et Artibus, 2001

 60. Direktör Martin Martinsson
  8:e storleken i serafimerordens band, 2001

 61. Dansaren och koreografen Mats Ek
  Litteris et Artibus, 2001

 62. Direktör Michael Sohlman
  12:e storleken i serafimerordens band, 2001

 63. Brottare Mikael Ljungberg
  8:e storleken i högblått band, 2001

 64. Kammarherren Friherre Ninian Ramel
  8:e storleken i serafimerordens band, 2001

 65. Docent Peter Englund
  8:e storleken i serafimerordens band, 2001

 66. Näringslivschef Rolf Dahlqvist
  8:e storleken i serafimerordens band, 2001

 67. fd.Specialläraren Sigrid Madison
  8:e storleken i högblått band, 2001

 68. Skådespelaren och Dramatikern Staffan Göthe
  Litteris et Artibus, 2001

 69. Lantbrukare Sven Olof Olsson
  8:e storleken i högblått band, 2001

 70. Tonsättaren Thomas Jennefelt
  Litteris et Artibus, 2001

 71. fd Ambassadör Torsten Örn
  12:e storleken i serafimerordens band, 2001

 72. Kammarherre Ulf Lagerström
  8:e storleken i serafimerordens band, 2001

 73. Tekn.dr h c Östen Mäkitalo
  8:e storleken i serafimerordens band, 2001

 74. Fru Solveig Jonsson
  8:e storleken i högblått band, 2001

 75. Kanslichef Sonja Dahl
  8:e storleken i serafimerordens band, 2001

Sök ordensförläning

Ordensförläningar från 2017

Sedan år 2016 finns ordensmatriklarna, registren över svenska och utländska mottagare av svenska riddarordnar för åren 1748–1974 tillgängliga på Riksarkivets webbplats för sökning.

» Riksarkivets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Matriklarna över Svärdsordens tecken och Svärdsmedaljen, liksom Vasaordens medaljer är ännu inte tillgängliga.