Sök ordens- och medaljförläningar

Här kan du söka efter vem som har förlänats en viss medalj och när det skedde. Du kan också söka efter vilket år en namngiven person fått en viss medalj.

 1. Fru Anna-Britt Agnsäter
  8:e storleken i högblått band, 1993

 2. Protokollchefen Ambassadör Kerstin Asp-Johnsson
  12:e storleken i serafimerordens band, 1993

 3. Arkitekt Åke Axelsson
  Prins Eugen-medaljen, 1993

 4. Konstnär Olle Bonniér
  Prins Eugen-medaljen, 1993

 5. Professor Janne Carlsson
  12:e storleken i serafimerordens band, 1993

 6. Professor Sten Ebbersten
  8:e storleken i serafimerordens band, 1993

 7. Parkförman Alf Eklund
  För Lång och Trogen tjänst - klocka, 1993

 8. Skulptör Lars Englund
  Prins Eugen-medaljen, 1993

 9. Konstnär Kristján Gudmundsson
  Prins Eugen-medaljen, 1993

 10. Chefredaktör Pär-Arne Jigenius
  8:e storleken i serafimerordens band, 1993

 11. Konstnär Jens Johannessen
  Prins Eugen-medaljen, 1993

 12. Tonsättaren Maurice Karkoff
  Litteris et Artibus, 1993

 13. Överste Frédéric de Mulinen
  Prins Carl-medaljen, 1993

 14. Förste Livmedikus Docent Andreas Sjögren
  12:e storleken i serafimerordens band, 1993

 15. fd Teaterchefen John Zacharias
  Litteris et Artibus, 1993

 16. Hovkanslisten Agnes Kellberg
  8:e storleken i högblått band, 1993

 17. Flygvärden Anders Daquino
  8:e storleken i högblått band, 1993

 18. Advokaten Anders R. Öhman
  12:e storleken i serafimerordens band, 1993

 19. Tekn.dr. Anne-Marie Israelsson
  8:e storleken i högblått band, 1993

 20. Galleristen Astley Nyhlén
  8:e storleken i högblått band, 1993

 21. Fru Barbro Montgomery
  8:e storleken i högblått band, 1993

 22. Organisten och Tonsättaren Bedrich Janacek
  Litteris et Artibus, 1993

 23. Landshövding Bertil Göransson
  12:e storleken i serafimerordens band, 1993

 24. F.Ordförande Bert Lundin
  12:e storleken i serafimerordens band, 1993

 25. Överste Björn Svensson
  8:e storleken i serafimerordens band, 1993

 26. fd. Överläkare Bo Ingberg
  8:e storleken i serafimerordens band, 1993

 27. Hovrättspresidenten Carl-Ivar Skarstedt
  12:e storleken i serafimerordens band, 1993

 28. Professor Carl-Olof Jacobson
  12:e storleken i serafimerordens band, 1993

 29. Operachefen och Tonsättaren Eskil Hemberg
  12:e storleken i serafimerordens band, 1993

 30. Purser Eva K. Björnemark
  8:e storleken i högblått band, 1993

 31. Ekon.Dr Folke Haldén
  8:e storleken i serafimerordens band, 1993

 32. Flygvärdinnan Gunilla Hofvander
  8:e storleken i högblått band, 1993

 33. Riksdagsdirektören Gunnar Grenfors
  12:e storleken i serafimerordens band, 1993

 34. Professor em. Gunnar von Proschwitz
  8:e storleken i serafimerordens band, 1993

 35. Hovsekreterare Gunvor Carlestam
  8:e storleken i högblått band, 1993

 36. Riksdagsledamot Göran Åstrand
  12:e storleken i serafimerordens band, 1993

 37. Hovsångaren Gösta Winbergh
  Litteris et Artibus, 1993

 38. Ekon o Tekn. Dr. Hans Rausing
  12:e storleken i serafimerordens band, 1993

 39. Hovsångaren Håkan Hagegård
  Litteris et Artibus, 1993

 40. Flygvärdinnan Ingrid Lagman
  8:e storleken i högblått band, 1993

 41. Överstelöjtnant Jan-Inge Svensson
  8:e storleken i serafimerordens band, 1993

 42. Godsförvaltaren Jan Palmgren
  8:e storleken i högblått band, 1993

 43. Författaren Lars Forssell
  Litteris et Artibus, 1993

 44. Sångaren Lars Lönndahl
  8:e storleken i högblått band, 1993

 45. Psykolog Lisbeth Palme
  8:e storleken i serafimerordens band, 1993

 46. Regeringsrådet Magnus Sjöberg
  12:e storleken i guld med kedja, 1993

 47. Direktör Marcus Storch
  12:e storleken i serafimerordens band, 1993

 48. Författaren Marit Paulsen
  8:e storleken i högblått band, 1993

 49. Major Mats Nilsson
  8:e storleken i serafimerordens band, 1993

 50. Hovpredikanten Mårten Werner
  8:e storleken i serafimerordens band, 1993

 51. Direktör Olof Hambraeus
  8:e storleken i högblått band, 1993

 52. Förste bilförare Ove Ericsson
  8:e storleken i högblått band, 1993

 53. Flygkapten Per A. Holmberg
  8:e storleken i högblått band, 1993

 54. Bokförläggare Per A. Sjögren
  8:e storleken i serafimerordens band, 1993

 55. Direktör Per Forsström
  8:e storleken i serafimerordens band, 1993

 56. Professor Per-Olof Glantz
  8:e storleken i serafimerordens band, 1993

 57. Universitetsdirektören Rune Lindquist
  8:e storleken i serafimerordens band, 1993

 58. Flygkapten Stefan G. Rasmussen
  8:e storleken i högblått band, 1993

 59. Konsult Sten Brander
  8:e storleken i högblått band, 1993

 60. Fd. Regerningsrådet Stig Nordlund
  12:e storleken i serafimerordens band, 1993

 61. Justitierådet Sven Nyman
  12:e storleken i guld med kedja, 1993

 62. Chefredaktör Thure Bergman
  8:e storleken i serafimerordens band, 1993

 63. Flygstyrman Ulf Cedermark
  8:e storleken i högblått band, 1993

 64. Författaren Unto-Einar Suhonen
  8:e storleken i högblått band, 1993

 65. Överste 1 gr. Börje Wallberg
  12:e storleken i serafimerordens band, 1993

 66. Direktör Carl Erik Holmberg
  8:e storleken i högblått band, 1993

 67. Överceremonimästare Carl-Gustaf von Platen
  12:e storleken i serafimerordens band, 1993

Sök ordensförläning

Ordensförläningar från 2017

Sedan år 2016 finns ordensmatriklarna, registren över svenska och utländska mottagare av svenska riddarordnar för åren 1748–1974 tillgängliga på Riksarkivets webbplats för sökning.

» Riksarkivets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Matriklarna över Svärdsordens tecken och Svärdsmedaljen, liksom Vasaordens medaljer är ännu inte tillgängliga.