Sök ordens- och medaljförläningar

Här kan du söka efter vem som har förlänats en viss medalj och när det skedde. Du kan också söka efter vilket år en namngiven person fått en viss medalj.

 1. Förste Livmedikus Professor Gunnar Biörck
  12:e storleken i serafimerordens band, 1981

 2. Agronom Johan Curman
  12:e storleken i serafimerordens band, 1981

 3. Fd Landshövdingen Fil.dr. Rolf Edberg
  12:e storleken i serafimerordens band, 1981

 4. Landshövding Karl Frithiofson
  12:e storleken i serafimerordens band, 1981

 5. Direktör Sten Gustafsson
  12:e storleken i serafimerordens band, 1981

 6. Direktör Pehr G. Gyllenhammar
  12:e storleken i serafimerordens band, 1981

 7. Landshövding Ragnar Lassinatti
  12:e storleken i serafimerordens band, 1981

 8. Direktör Sven Malmström
  12:e storleken i serafimerordens band, 1981

 9. Regeringsråd Gustaf Petrén
  12:e storleken i serafimerordens band, 1981

 10. Förste Livmedikus Iohn Roytt-Iohnson
  12:e storleken i serafimerordens band, 1981

 11. Disponent Erik Sundblad
  12:e storleken i serafimerordens band, 1981

 12. Direktör Björn Svedberg
  12:e storleken i serafimerordens band, 1981

 13. Professor Torgny Säve-Söderbergh
  12:e storleken i serafimerordens band, 1981

Sök ordensförläning

Ordensförläningar från 2017

Sedan år 2016 finns ordensmatriklarna, registren över svenska och utländska mottagare av svenska riddarordnar för åren 1748–1974 tillgängliga på Riksarkivets webbplats för sökning.

» Riksarkivets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Matriklarna över Svärdsordens tecken och Svärdsmedaljen, liksom Vasaordens medaljer är ännu inte tillgängliga.