Sök ordens- och medaljförläningar

Här kan du söka efter vem som har förlänats en viss medalj och när det skedde. Du kan också söka efter vilket år en namngiven person fått en viss medalj.

 1. Slottshantverkaren Oscar Andersson
  8:e storleken i högblått band, 1979

 2. Schackspelaren Ulf Andersson
  8:e storleken i högblått band, 1979

 3. Lokalvårdare Brita Andersson
  För Lång och Trogen tjänst - klocka, 1979

 4. Generalsekreterare i Rödakorsföreningarnas förbund Henrik Beer
  Prins Carl-medaljen, 1979

 5. Skådespelaren Anita Björk
  Litteris et Artibus, 1979

 6. Professor Herbert Blomstedt
  Litteris et Artibus, 1979

 7. Gymnastikdirektör Carl-Gustaf Briandt
  8:e storleken i högblått band, 1979

 8. Slottsväbel Harry Broderssen
  För Lång och Trogen tjänst - klocka, 1979

 9. Krigsarkivarien Fil.Dr Bertil Broomé
  8:e storleken i serafimerordens band, 1979

 10. Skådespelaren Sickan Carlsson
  8:e storleken i högblått band, 1979

 11. Professor Sten Carlsson
  8:e storleken i serafimerordens band, 1979

 12. fd Rektor Mlle Elisabeth Carrier
  8:e storleken i högblått band, 1979

 13. Hovmarskalk Bengt Colliander
  12:e storleken i serafimerordens band, 1979

 14. Direktören Gunnar Dafgård
  8:e storleken i serafimerordens band, 1979

 15. Justitierådet Sven Edling
  12:e storleken i serafimerordens band, 1979

 16. Skådespelaren Anders Ek
  Litteris et Artibus, 1979

 17. Assistent Inga-Britt Elsén
  För Lång och Trogen tjänst - klocka, 1979

 18. Direktör Fru Estrid Ericson
  8:e storleken i högblått band, 1979

 19. Förbundskapten Georg "Åby" Ericson
  5:e storleken i högblått band, 1979

 20. Konsthantverkare Berndt Friberg
  Prins Eugen-medaljen, 1979

 21. Konstnär Gudmundur "Erro" Gudmundsson
  Prins Eugen-medaljen, 1979

 22. Professor Gunnar Hambraeus
  12:e storleken i serafimerordens band, 1979

 23. Ambassadör Gunnar Heckscher
  12:e storleken i serafimerordens band, 1979

 24. Kanslisten Elisabeth Heilborn
  8:e storleken i högblått band, 1979

 25. Professor Jan Hellner
  8:e storleken i serafimerordens band, 1979

 26. Trägårdsmästare Gunnar Hietala
  8:e storleken i högblått band, 1979

 27. Generalsekreteraren Arkitekt Åke Huldt
  8:e storleken i serafimerordens band, 1979

 28. Munskänken Karl-Erik Karlsson
  8:e storleken i högblått band, 1979

 29. Professor Sven Karpe
  Litteris et Artibus, 1979

 30. Depåchefen Major Olof Kjellander
  8:e storleken i högblått band, 1979

 31. Tonsättaren Professor Erland von Koch
  Litteris et Artibus, 1979

 32. Riksmarskalken Gunnar Lagergren
  12:e storleken i guld med kedja, 1979

 33. Tonsättaren Professor Ingvar Lidholm
  Litteris et Artibus, 1979

 34. Skidåkaren Sven-Åke Lundbäck
  8:e storleken i högblått band, 1979

 35. Landshövding Bengt Lyberg
  12:e storleken i serafimerordens band, 1979

 36. fd. Överintendenten Åke Meyerson
  8:e storleken i serafimerordens band, 1979

 37. Konstnär Sören Hjort Nielsen
  Prins Eugen-medaljen, 1979

 38. Justitieråd Torkel Nordström
  12:e storleken i serafimerordens band, 1979

 39. Grafiker Gunnar Norrman
  Prins Eugen-medaljen, 1979

 40. Tjänsteman Ebbe Nyström
  För Lång och Trogen tjänst - klocka, 1979

 41. Trägårdsdirektör Owe Olsson
  8:e storleken i högblått band, 1979

 42. Direktören Friherren Stig Ramel
  12:e storleken i serafimerordens band, 1979

 43. Direktör Gunnar Randholm
  8:e storleken i serafimerordens band, 1979

 44. Professor em. Lennart Rönnmark
  12:e storleken i serafimerordens band, 1979

 45. Vic Ordf.i Svenska fotbollsförb. Birger Sandberg
  8:e storleken i serafimerordens band, 1979

 46. Professor Kai Segbahn
  8:e storleken i serafimerordens band, 1979

 47. Ordf.i SHIO Stig Stefanson
  8:e storleken i serafimerordens band, 1979

 48. Extra vaktmästare Alve Thörn
  5:e storleken i högblått band, 1979

 49. Expeditionschefen Kabinettskammarherre Johan Treschow
  12:e storleken i serafimerordens band, 1979

 50. Professor Ulf af Trolle
  8:e storleken i serafimerordens band, 1979

 51. Skådespelaren Gunn Wållgren
  Litteris et Artibus, 1979

 52. Skulptör Edvin Öhrström
  Prins Eugen-medaljen, 1979

Sök ordensförläning

Ordensförläningar från 2017

Sedan år 2016 finns ordensmatriklarna, registren över svenska och utländska mottagare av svenska riddarordnar för åren 1748–1974 tillgängliga på Riksarkivets webbplats för sökning.

» Riksarkivets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Matriklarna över Svärdsordens tecken och Svärdsmedaljen, liksom Vasaordens medaljer är ännu inte tillgängliga.