Sök ordens- och medaljförläningar

Här kan du söka efter vem som har förlänats en viss medalj och när det skedde. Du kan också söka efter vilket år en namngiven person fått en viss medalj.

 1. Generalsekreterare i Rödakorsföreningarnas förbund Henrik Beer
  Prins Carl-medaljen, 1979

 2. Fru Elsa Brändström
  Prins Carl-medaljen, 1946

 3. Undergeneralsekreteraren i Förenta Nationerna Staffan de Mistura
  Prins Carl-medaljen, 2017

 4. Madame Madame Alexandra Issa-el-Khoury
  Prins Carl-medaljen, 1982

 5. Generalsekreterare i Finlands Röda Kors Kai J. Warras
  Prins Carl-medaljen, 1980

 6. Sir John Kennedy
  Prins Carl-medaljen, 1946

 7. Generalsekreterare Håkan Landelius
  Prins Carl-medaljen, 1985

 8. vice President British Red Cross Society Lady Limerick
  Prins Carl-medaljen, 1977

 9. Prinsessan Christina, Fru Magnuson
  Prins Carl-medaljen, 2002

 10. Dr J Mott
  Prins Carl-medaljen, 1946

 11. Överste Frédéric de Mulinen
  Prins Carl-medaljen, 1993

 12. Generalsekreterare emeritus Markku Niskala
  Prins Carl-medaljen, 2008

 13. Påven Pius XII
  Prins Carl-medaljen, 1947

 14. Professor Jean S. Pictet
  Prins Carl-medaljen, 1981

 15. Dr Johan von Schreeb
  Prins Carl-medaljen, 2014

 16. Dr Albert Schweitzer
  Prins Carl-medaljen, 1952

 17. Generalsekreterare I Svenska Röda Korset Olof Stroh
  Prins Carl-medaljen, 1978

 18. Konteramiral Sten Swedlund
  Prins Carl-medaljen, 2009

 19. Dr Cornelio Sommaruga
  Prins Carl-medaljen, 2001

 20. Med.dr. Jan-Olof Morfeldt
  Prins Carl-medaljen, 1996

 21. Överste Sven Lampell
  Prins Carl-medaljen, 1990

 22. Fil.dr. Sture Linnér
  Prins Carl-medaljen, 1986

 23. Monsieur Alexandre Hay
  Prins Carl-medaljen, 1987

Sök ordensförläning

Ordensförläningar från 2017

Sedan år 2016 finns ordensmatriklarna, registren över svenska och utländska mottagare av svenska riddarordnar för åren 1748–1974 tillgängliga på Riksarkivets webbplats för sökning.

» Riksarkivets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Matriklarna över Svärdsordens tecken och Svärdsmedaljen, liksom Vasaordens medaljer är ännu inte tillgängliga.