Sök ordens- och medaljförläningar

Här kan du söka efter vem som har förlänats en viss medalj och när det skedde. Du kan också söka efter vilket år en namngiven person fått en viss medalj.

 1. Ståthållare Lennart Ahlgren
  12:e storleken i serafimerordens band, 2011

 2. Förste Hovmarskalken Lennart Ahrén
  12:e storleken i serafimerordens band, 1985

 3. Överstelöjtnant Lennart B:son Uller
  8:e storleken i serafimerordens band, 1987

 4. Trägårdsmästare,KDF Lennart Carlsson
  För Lång och Trogen tjänst - klocka, 1983

 5. Tecknare Ann Margret Dahlquist-Ljungberg
  Prins Eugen-medaljen, 1972

 6. Konstnär Lennart Gram
  Prins Eugen-medaljen, 1977

 7. Direktör Lennart Hagelin
  8:e storleken i serafimerordens band, 2003

 8. Författare Fil.Dr Lennart Hellsing
  Litteris et Artibus, 1999

 9. Professor Lennart Hjelm
  12:e storleken i serafimerordens band, 1980

 10. Direktör Lennart Ivarsson
  8:e storleken i serafimerordens band, 1983

 11. Tekn.dr. Lennart Johansson
  12:e storleken i serafimerordens band, 1982

 12. Länsrådet Lennart Lindskog
  8:e storleken i serafimerordens band, 1983

 13. Konsthantverkare Dora Ljung
  Prins Eugen-medaljen, 1961

 14. Läroverksadjunkt Blenda Ljungberg
  8:e storleken i serafimerordens band, 1985

 15. Grafiker Sven Ljungberg
  Prins Eugen-medaljen, 1976

 16. Professor Steve Ljungman
  12:e storleken i serafimerordens band, 1977

 17. Förste Intendent Lars Ljungström
  8:e storleken i serafimerordens band, 2004

 18. Direktör Lennart Lübeck
  12:e storleken i högblått band, 2006

 19. Direktör Lennart Låftman
  12:e storleken i högblått band, 2006

 20. Fotograf Lennart Nilsson
  Prins Eugen-medaljen, 1974

 21. Konstnär Lennart Rodhe
  Prins Eugen-medaljen, 1967

 22. Ekonomidirektör Lennart Rudling
  8:e storleken i högblått band, 1977

 23. Professor em. Lennart Rönnmark
  12:e storleken i serafimerordens band, 1979

 24. Författaren Lennart Sjögren
  Litteris et Artibus, 2007

 25. Docent Lennart Tegborg
  8:e storleken i serafimerordens band, 2006

 26. Hovauditören Advokat Bengt Ljungqvist
  8:e storleken i serafimerordens band, 2001

 27. Vice Hovaudiotör Lennart Höglund
  8:e storleken i serafimerordens band, 2001

 28. Professor em. Lennart Levi
  8:e storleken i serafimerordens band, 2001

 29. Brottare Mikael Ljungberg
  8:e storleken i högblått band, 2001

 30. Prosten Lennart Sjöström
  8:e storleken i högblått band, 2000

 31. Överste Olof Ljung
  8:e storleken i serafimerordens band, 2000

 32. Informationschef Lennart Elbe
  8:e storleken i serafimerordens band, 1999

 33. Direktör Lennart Idin
  8:e storleken i serafimerordens band, 1999

 34. Professor Lennart Hjulström
  Litteris et Artibus, 1995

 35. Professor Lennart Andersson
  8:e storleken i serafimerordens band, 1994

 36. Scenografen Lennart Mörk
  Litteris et Artibus, 1998

 37. Professor Lennart Philipson
  12:e storleken i serafimerordens band, 1998

 38. Fd. Borgarådet Lennart Lööf
  12:e storleken i serafimerordens band, 1992

 39. Kabinettskammarherren Professor Arne Ljungqvist
  12:e storleken i serafimerordens band, 1991

 40. Husgerådsmästaren Lennart Andersson
  8:e storleken i högblått band, 1991

 41. Länsrådet Lennart Linder-Aronson
  8:e storleken i serafimerordens band, 1991

 42. Landshövding Lennart Sandgren
  12:e storleken i serafimerordens band, 1991

 43. Ordf.i Svenska Fotbollsförb. Lennart Johansson
  8:e storleken i högblått band, 1990

 44. Stadshusintendenten Lennart Strandh
  8:e storleken i högblått band, 1990

 45. Extra servitören Lennart Wahlqvist
  8:e storleken i silver, 1990

 46. Extra servitören Lennart Westerberg
  8:e storleken i silver, 1989

 47. Överbefälhavaren General Lennart Ljung
  12:e storleken i guld med kedja, 1986

 48. Teol.lic Lennart Söderström
  8:e storleken i serafimerordens band, 1986

 49. Fru Stina Ljunggren
  8:e storleken i serafimerordens band, 1988

 50. Professor Lennart Ehrenlood
  Litteris et Artibus, 1987

 51. fd Chefsredaktör Lennart Hirschfeldt
  8:e storleken i serafimerordens band, 1987

 52. Direktör Olof Ljunggren
  12:e storleken i serafimerordens band, 1987

Sök ordensförläning

Ordensförläningar från 2017

Sedan år 2016 finns ordensmatriklarna, registren över svenska och utländska mottagare av svenska riddarordnar för åren 1748–1974 tillgängliga på Riksarkivets webbplats för sökning.

» Riksarkivets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Matriklarna över Svärdsordens tecken och Svärdsmedaljen, liksom Vasaordens medaljer är ännu inte tillgängliga.