Sök ordens- och medaljförläningar

Här kan du söka efter vem som har förlänats en viss medalj och när det skedde. Du kan också söka efter vilket år en namngiven person fått en viss medalj.

 1. Hovjägmästaren Baron Johan Adelswärd
  8:e storleken i serafimerordens band, 2007

 2. Slottsarkitekt Carl-Johan Althoff
  8:e storleken i serafimerordens band, 2017

 3. Museichef Johan Cederlund
  8:e storleken i serafimerordens band, 2011

 4. Arkitekt Johan Celsing
  Prins Eugen-medaljen, 2000

 5. Professor Johan Cullberg
  12:e storleken i högblått band, 2009

 6. Agronom Johan Curman
  12:e storleken i serafimerordens band, 1981

 7. Operasångaren Carl-Johan (Loa) Falkman
  Litteris et Artibus, 2002

 8. Advokat Johan Gernandt
  12:e storleken i serafimerordens band, 2013

 9. Civiljägmästaren Friherre Johan Gripenstedt
  8:e storleken i serafimerordens band, 1985

 10. Extra servitör Johan Hagelin
  8:e storleken i silver, 2015

 11. Fäktare Johan Harmenberg
  8:e storleken i högblått band, 1981

 12. General Johan Hederstedt
  12:e storleken i guld med kedja, 2005

 13. Frisör Johan Hellström
  5:e storleken i högblått band, 2017

 14. Hovrättspresidenten Johan Hirschfeldt
  12:e storleken i guld med kedja, 2003

 15. Personalsekreterare Johan Johansson
  8:e storleken i högblått band, 2007

 16. Direktör Johan Malmquist
  12:e storleken i högblått band, 2012

 17. Kapten Johan T:son Medin
  8:e storleken i högblått band, 2014

 18. Ordförande i Högsta domstolen, Justitieråd Johan Munck
  12:e storleken i guld med kedja, 2010

 19. Skidåkare Johan Olsson
  8:e storleken i högblått band, 2010

 20. Skådespelaren Johan Rabaeus
  Litteris et Artibus, 2006

 21. Extra vaktmästare Johan Rostvall
  8:e storleken i silver, 1977

 22. Dr Johan von Schreeb
  Prins Carl-medaljen, 2014

 23. Direktör Johan Sjöberg
  8:e storleken i serafimerordens band, 2011

 24. Professor Johan Svedjedal
  8:e storleken i serafimerordens band, 2018

 25. Expeditionschefen Kabinettskammarherre Johan Treschow
  12:e storleken i serafimerordens band, 1979

 26. Överstelöjtnant Johan Törnqvist
  8:e storleken i serafimerordens band, 2007

 27. Tonsättaren Lars Johan Werle
  Litteris et Artibus, 1981

 28. Parkarbetare Johan Westermark
  För Lång och Trogen tjänst - klocka, 2014

 29. Professor Karl-Johan Öbrink
  8:e storleken i serafimerordens band, 1982

 30. Direktör Karl-Johan Svedberg
  8:e storleken i serafimerordens band, 2001

 31. Kammarherre Johan af Petersens
  8:e storleken i serafimerordens band, 1992

 32. Generaldirektören Ceremonimästare Johan Fischerström
  12:e storleken i serafimerordens band, 1992

 33. Direktör Carl Johan Åberg
  12:e storleken i serafimerordens band, 1995

 34. Professor Karl Johan Åström
  8:e storleken i serafimerordens band, 1999

 35. Ambassadören Friherre Johan Nordenfalk
  12:e storleken i serafimerordens band, 1988

 36. Kommendör Johan Friefeldt
  8:e storleken i serafimerordens band, 1987

Sök ordensförläning

Ordensförläningar från 2017

Sedan år 2016 finns ordensmatriklarna, registren över svenska och utländska mottagare av svenska riddarordnar för åren 1748–1974 tillgängliga på Riksarkivets webbplats för sökning.

» Riksarkivets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Matriklarna över Svärdsordens tecken och Svärdsmedaljen, liksom Vasaordens medaljer är ännu inte tillgängliga.