Sök ordens- och medaljförläningar

Här kan du söka efter vem som har förlänats en viss medalj och när det skedde. Du kan också söka efter vilket år en namngiven person fått en viss medalj.

 1. Musikern Håkan Hardenberger
  Litteris et Artibus, 2003

 2. Generalsekreterare Håkan Landelius
  Prins Carl-medaljen, 1985

 3. Uppfinnare Håkan Lans
  8:e storleken i högblått band, 2002

 4. Klubbdirektör och f.d. ishockeyspelare Håkan Loob
  8:e storleken i högblått band, 2011

 5. Husgerådsmästare Håkan Lundblad
  För Lång och Trogen tjänst - klocka, 2012

 6. Stabschef Håkan Pettersson
  12:e storleken i serafimerordens band, 2017

 7. Major Håkan Pettersson
  8:e storleken i serafimerordens band, 1988

 8. Extra servitören Håkan Premfors
  8:e storleken i silver, 2002

 9. F.d. Överdirektör Håkan Rahm
  12:e storleken i serafimerordens band, 1984

 10. Målare och skulptör Håkan Rehnberg
  Prins Eugen-medaljen, 2015

 11. Förbundskapten Håkan Sundin
  8:e storleken i högblått band, 1986

 12. General Håkan Syrén
  12:e storleken i guld med kedja, 2009

 13. Överste Håkan Söderlindh
  8:e storleken i serafimerordens band, 1987

 14. Direktör Tekn.dr. Håkan Mogren
  12:e storleken i serafimerordens band, 1998

 15. Grammofonproducent Håkan Elmquist
  8:e storleken i serafimerordens band, 2001

 16. Hyttmästaren Håkan Håkansson
  8:e storleken i högblått band, 2001

 17. Husgerådsmästaren Håkan Lundblad
  8:e storleken i högblått band, 2001

 18. Överste Håkan Syrén
  8:e storleken i serafimerordens band, 1994

 19. Hovsångaren Håkan Hagegård
  Litteris et Artibus, 1993

 20. Överstelöjtnant Håkan Beskow
  8:e storleken i serafimerordens band, 1990

 21. Professor Håkan Westling
  12:e storleken i serafimerordens band, 1989

Sök ordensförläning

Ordensförläningar från 2017

Sedan år 2016 finns ordensmatriklarna, registren över svenska och utländska mottagare av svenska riddarordnar för åren 1748–1974 tillgängliga på Riksarkivets webbplats för sökning.

» Riksarkivets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Matriklarna över Svärdsordens tecken och Svärdsmedaljen, liksom Vasaordens medaljer är ännu inte tillgängliga.