Sök ordens- och medaljförläningar

Här kan du söka efter vem som har förlänats en viss medalj och när det skedde. Du kan också söka efter vilket år en namngiven person fått en viss medalj.





 1. Röstpedagogen Ernst Idla
  8:e storleken i högblått band, 1977

 2. Skådespelaren Ernst Hugo Järegård
  Litteris et Artibus, 1982

 3. Grafiker Ernst Mether-Borgström
  Prins Eugen-medaljen, 1984

 4. F.d. Finansborgarråd Sten Nordin
  12:e storleken i högblått band, 2017

 5. Fatbursjungfru Louise Nordin
  För Lång och Trogen tjänst - klocka, 2016

 6. Skulptör och akvarellist Ernst Nordin
  12:e storleken i högblått band, 2014

 7. Hovsångerskan Lena Nordin
  Litteris et Artibus, 2003

 8. Direktör Ernst Geijer
  12:e storleken i serafimerordens band, 1987

 9. Föreståndare Ernst Skoog
  8:e storleken i högblått band, 1987

Sök ordensförläning

Ordensförläningar från 2017

Sedan år 2016 finns ordensmatriklarna, registren över svenska och utländska mottagare av svenska riddarordnar för åren 1748–1974 tillgängliga på Riksarkivets webbplats för sökning.

» Riksarkivets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Matriklarna över Svärdsordens tecken och Svärdsmedaljen, liksom Vasaordens medaljer är ännu inte tillgängliga.