Sök ordens- och medaljförläningar

Här kan du söka efter vem som har förlänats en viss medalj och när det skedde. Du kan också söka efter vilket år en namngiven person fått en viss medalj.

 1. Generaldirektör jur.dr.hc Britta Bjelle
  12:e storleken i serafimerordens band, 2003

 2. Dr IM;Lund Britta Holmström
  Serafimermedaljen, 1973

 3. Extra servitören Pierre Holmström
  8:e storleken i silver, 2003

 4. Professor em. Ulla-Britta Lagerroth
  8:e storleken i serafimerordens band, 1998

Sök ordensförläning

Ordensförläningar från 2017

Sedan år 2016 finns ordensmatriklarna, registren över svenska och utländska mottagare av svenska riddarordnar för åren 1748–1974 tillgängliga på Riksarkivets webbplats för sökning.

» Riksarkivets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Matriklarna över Svärdsordens tecken och Svärdsmedaljen, liksom Vasaordens medaljer är ännu inte tillgängliga.