Sök ordens- och medaljförläningar

Här kan du söka efter vem som har förlänats en viss medalj och när det skedde. Du kan också söka efter vilket år en namngiven person fått en viss medalj.

 1. Direktör Börje Ekholm
  12:e storleken i serafimerordens band, 2015

 2. Fd landshövding Börje Hörnlund
  12:e storleken i serafimerordens band, 2000

 3. Direktören Vet.med.Dr Börje Olsson
  8:e storleken i serafimerordens band, 1983

 4. Grafiker Börje Veslen
  Prins Eugen-medaljen, 1967

 5. Professor em. Börje Steenberg
  12:e storleken i serafimerordens band, 1991

 6. Skådespelaren Börje Ahlstedt
  Litteris et Artibus, 1992

 7. fd Kostymchefen Börje Edh
  8:e storleken i högblått band, 1996

 8. Professor em. Börje Uvnäs
  12:e storleken i serafimerordens band, 2000

 9. Direktör Börje Weidensjö
  8:e storleken i serafimerordens band, 1999

 10. Grundare av Stockholm Open Börje Fornstedt
  8:e storleken i högblått band, 1994

 11. Grundare av Stockholm Open Börje Lundin
  8:e storleken i högblått band, 1994

 12. Överste 1 gr. Börje Wallberg
  12:e storleken i serafimerordens band, 1993

Sök ordensförläning

Ordensförläningar från 2017

Sedan år 2016 finns ordensmatriklarna, registren över svenska och utländska mottagare av svenska riddarordnar för åren 1748–1974 tillgängliga på Riksarkivets webbplats för sökning.

» Riksarkivets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Matriklarna över Svärdsordens tecken och Svärdsmedaljen, liksom Vasaordens medaljer är ännu inte tillgängliga.