Sök ordens- och medaljförläningar

Här kan du söka efter vem som har förlänats en viss medalj och när det skedde. Du kan också söka efter vilket år en namngiven person fått en viss medalj.

 1. Lantmästaren Greve Jörgen Ehrensvärd
  8:e storleken i serafimerordens band, 1998

 2. Kompositör Jörgen Elofsson
  8:e storleken i högblått band, 2012

 3. Ishockeyspelaren Jörgen Jönsson
  8:e storleken i högblått band, 2009

 4. Orienterare Jörgen Mårtensson
  8:e storleken i högblått band, 1996

 5. Grundare av Tidningen Metro Jörgen Widsell
  8:e storleken i högblått band, 2006

 6. Major Esse Ericsson
  8:e storleken i högblått band, 1990

 7. Förste bilförare Ove Ericsson
  8:e storleken i högblått band, 1993

 8. Professor Jörgen Weibull
  8:e storleken i serafimerordens band, 1991

 9. Kommendör Jörgen Ericsson
  8:e storleken i serafimerordens band, 1998

Sök ordensförläning

Ordensförläningar från 2017

Sedan år 2016 finns ordensmatriklarna, registren över svenska och utländska mottagare av svenska riddarordnar för åren 1748–1974 tillgängliga på Riksarkivets webbplats för sökning.

» Riksarkivets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Matriklarna över Svärdsordens tecken och Svärdsmedaljen, liksom Vasaordens medaljer är ännu inte tillgängliga.