Sök ordens- och medaljförläningar

Här kan du söka efter vem som har förlänats en viss medalj och när det skedde. Du kan också söka efter vilket år en namngiven person fått en viss medalj.

 1. Generaldirektör Bengt Anderberg
  12:e storleken i serafimerordens band, 2003

 2. Chaufför Bengt Andersson
  8:e storleken i högblått band, 2012

 3. Verkmästare Bengt Astland
  För Lång och Trogen tjänst - klocka, 2006

 4. Simning Bengt Baron
  8:e storleken i högblått band, 1981

 5. Tapetserarmästare Bengt Bergman
  För Lång och Trogen tjänst - klocka, 2003

 6. Extra servitören Bengt Brantås
  8:e storleken i silver, 2007

 7. Författaren Bengt Bratt
  Litteris et Artibus, 2005

 8. Hovmarskalk Bengt Colliander
  12:e storleken i serafimerordens band, 1979

 9. Programrådet Bengt Feldreich
  8:e storleken i serafimerordens band, 1977

 10. Direktör Bengt-Olov Forssell
  8:e storleken i högblått band, 2018

 11. Kommunalråd Bengt Germundsson
  8:e storleken i högblått band, 2009

 12. Fd. Börschefen Bengt Grönquist
  12:e storleken i serafimerordens band, 1985

 13. Skådespelare Robert Gustafsson
  8:e storleken i högblått band, 2015

 14. Direktör Sten Gustafsson
  12:e storleken i serafimerordens band, 1981

 15. Förbundskapten Bengt-Åke Gustafsson
  8:e storleken i högblått band, 2007

 16. Författaren,Dramatikern och Litteraturvetaren Lars Gustafsson
  Litteris et Artibus, 2006

 17. Professor Bengt Gustafsson
  8:e storleken i serafimerordens band, 2017

 18. Baderska Ingeborg Gustafsson
  8:e storleken i silver, 1976

 19. fd Statsrådet Bengt Göransson
  12:e storleken i högblått band, 2008

 20. Direktör Bengt Haak
  12:e storleken i serafimerordens band, 1985

 21. Teaterchefen Bengt Hall
  12:e storleken i serafimerordens band, 2003

 22. Kompositören Bengt Hallberg
  Litteris et Artibus, 1977

 23. Direktör Bengt Halse
  12:e storleken i serafimerordens band, 2004

 24. Justisiekansler Bengt Hamdahl
  12:e storleken i serafimerordens band, 1985

 25. Arkitekt Bengt Hidemark
  Prins Eugen-medaljen, 1990

 26. Landshövding Bengt Holgersson
  12:e storleken i serafimerordens band, 2004

 27. Justitierådet Bengt Hult
  12:e storleken i guld med kedja, 1984

 28. Direktör Bengt I:son Sjögren
  12:e storleken i serafimerordens band, 1987

 29. Författaren Bengt Emil Johnson
  Litteris et Artibus, 2004

 30. Regissören Bengt Lagerqvist
  8:e storleken i högblått band, 2003

 31. Konsthantverkare Bengt Liljedahl
  Prins Eugen-medaljen, 1994

 32. Arkitekt Bengt Lindroos
  Prins Eugen-medaljen, 1983

 33. Kommendörkapten Bengt Lundgren
  8:e storleken i serafimerordens band, 2009

 34. Landshövding Bengt Lyberg
  12:e storleken i serafimerordens band, 1979

 35. Fd. Regeringsråd Bengt-Åke Nilsson
  12:e storleken i serafimerordens band, 2012

 36. Fil.Kand. Bengt Nirje
  8:e storleken i högblått band, 1985

 37. Direktör Bengt Nygren
  8:e storleken i serafimerordens band, 1978

 38. Överste Bengt Nylander
  8:e storleken i serafimerordens band, 2003

 39. Författare Bengt Pohjanen
  8:e storleken i högblått band, 2010

 40. Fd. Börschefen Ekon. Dr. Bengt Rydén
  12:e storleken i serafimerordens band, 2000

 41. Herr Bengt Sagnell
  8:e storleken i högblått band, 2002

 42. Professor Bengt Saltin
  12:e storleken i högblått band, 2002

 43. Professor Bengt Samuelsson
  12:e storleken i serafimerordens band, 1985

 44. Professor Karin Schenck-Gustafsson
  8:e storleken i serafimerordens band, 2016

 45. Extra servitör Bengt Sjöholm
  8:e storleken i silver, 2010

 46. Direktör Bengt Swegmark
  8:e storleken i högblått band, 2015

 47. Fotograf Bengt Wanselius
  8:e storleken i högblått band, 2010

 48. fd Statsrådet Bengt Westerberg
  12:e storleken i serafimerordens band, 2007

 49. Professor Bengt Westermark
  8:e storleken i serafimerordens band, 2014

 50. Professor Bengt E.Y. Svensson
  8:e storleken i serafimerordens band, 2001

 51. Förvaltningstekniker Bengt Jansson
  8:e storleken i högblått band, 2001

 52. Hovauditören Advokat Bengt Ljungqvist
  8:e storleken i serafimerordens band, 2001

 53. Professor em. Bengt Pernow
  12:e storleken i serafimerordens band, 2001

 54. Tapetserarmästare Bengt Bergman
  8:e storleken i högblått band, 2000

 55. Gymnastikdirektör Bengt Johansson
  8:e storleken i högblått band, 2000

 56. Direktör Leif Gustafsson
  12:e storleken i serafimerordens band, 2000

 57. Direktör Bengt Hellermark
  8:e storleken i serafimerordens band, 1999

 58. Arkitekten Bengt Lidström
  8:e storleken i högblått band, 1998

 59. Direktör Bengt Sevelius
  8:e storleken i serafimerordens band, 1998

 60. Idrottsledaren Bengt Wallin
  8:e storleken i högblått band, 1998

 61. Riksbankchefen Bengt Dennis
  12:e storleken i serafimerordens band, 1994

 62. Prorektor Bengt Holmstrand
  8:e storleken i serafimerordens band, 1995

 63. Fv.Statsrådet Hans Gustafsson
  12:e storleken i serafimerordens band, 1995

 64. Överintendent Bengt E. Telland
  12:e storleken i serafimerordens band, 1997

 65. Konstnären och Vapenmålaren Bengt-Olof Kälde
  8:e storleken i högblått band, 1997

 66. Professor em. Bengt-Owe Jansson
  8:e storleken i serafimerordens band, 1997

 67. Överbefälhavaren General Bengt Gustafsson
  12:e storleken i guld med kedja, 1992

 68. fd Assuransdirektören Bengt Julin
  8:e storleken i serafimerordens band, 1992

 69. Fv Statsrådet Bengt Lindqvist
  12:e storleken i serafimerordens band, 1992

 70. Fd Landshövding Bengt Gustavsson
  12:e storleken i serafimerordens band, 1991

 71. Fd Regeringsrådet Bengt Hamdahl
  12:e storleken i guld med kedja, 1991

 72. Professor Bengt Hultqvist
  8:e storleken i serafimerordens band, 1991

 73. Fd Landshövding Bengt Norling
  12:e storleken i serafimerordens band, 1991

 74. Tekn.Dr Göran Gustafsson
  8:e storleken i serafimerordens band, 1990

 75. Byggmästare Reinhold Gustafsson
  12:e storleken i serafimerordens band, 1989

 76. Landstingsrådet Bengt Björkman
  8:e storleken i serafimerordens band, 1988

 77. Direktör Bengt Berg
  12:e storleken i serafimerordens band, 1987

 78. Major Bengt Herman Nilsson
  8:e storleken i serafimerordens band, 1987

 79. Extra servitören Bengt Wahlstedt
  8:e storleken i silver, 1987

 80. Regeringsrådet Bengt Wieslander
  12:e storleken i guld med kedja, 1987

 81. Tonsättaren Professor Bengt Hambraeus
  Litteris et Artibus, 1986

 82. Konserthuschefen Bengt Olof Engström
  8:e storleken i serafimerordens band, 1986

Sök ordensförläning

Ordensförläningar från 2017

Sedan år 2016 finns ordensmatriklarna, registren över svenska och utländska mottagare av svenska riddarordnar för åren 1748–1974 tillgängliga på Riksarkivets webbplats för sökning.

» Riksarkivets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Matriklarna över Svärdsordens tecken och Svärdsmedaljen, liksom Vasaordens medaljer är ännu inte tillgängliga.