Sök ordens- och medaljförläningar

Här kan du söka efter vem som har förlänats en viss medalj och när det skedde. Du kan också söka efter vilket år en namngiven person fått en viss medalj.

 1. Generaldirektör Bengt Anderberg
  12:e storleken i serafimerordens band, 2003

 2. Chaufför Bengt Andersson
  8:e storleken i högblått band, 2012

 3. Verkmästare Bengt Astland
  För Lång och Trogen tjänst - klocka, 2006

 4. Simning Bengt Baron
  8:e storleken i högblått band, 1981

 5. Tapetserarmästare Bengt Bergman
  För Lång och Trogen tjänst - klocka, 2003

 6. Extra servitören Bengt Brantås
  8:e storleken i silver, 2007

 7. Författaren Bengt Bratt
  Litteris et Artibus, 2005

 8. Hovmarskalk Bengt Colliander
  12:e storleken i serafimerordens band, 1979

 9. Programrådet Bengt Feldreich
  8:e storleken i serafimerordens band, 1977

 10. Direktör Bengt-Olov Forssell
  8:e storleken i högblått band, 2018

 11. Kommunalråd Bengt Germundsson
  8:e storleken i högblått band, 2009

 12. Fd. Börschefen Bengt Grönquist
  12:e storleken i serafimerordens band, 1985

 13. Professor Bengt Gustafsson
  8:e storleken i serafimerordens band, 2017

 14. Förbundskapten Bengt-Åke Gustafsson
  8:e storleken i högblått band, 2007

 15. fd Statsrådet Bengt Göransson
  12:e storleken i högblått band, 2008

 16. Direktör Bengt Haak
  12:e storleken i serafimerordens band, 1985

 17. Teaterchefen Bengt Hall
  12:e storleken i serafimerordens band, 2003

 18. Kompositören Bengt Hallberg
  Litteris et Artibus, 1977

 19. Direktör Bengt Halse
  12:e storleken i serafimerordens band, 2004

 20. Justisiekansler Bengt Hamdahl
  12:e storleken i serafimerordens band, 1985

 21. Arkitekt Bengt Hidemark
  Prins Eugen-medaljen, 1990

 22. Landshövding Bengt Holgersson
  12:e storleken i serafimerordens band, 2004

 23. Justitierådet Bengt Hult
  12:e storleken i guld med kedja, 1984

 24. Direktör Bengt I:son Sjögren
  12:e storleken i serafimerordens band, 1987

 25. Författaren Bengt Emil Johnson
  Litteris et Artibus, 2004

 26. Regissören Bengt Lagerqvist
  8:e storleken i högblått band, 2003

 27. Konsthantverkare Bengt Liljedahl
  Prins Eugen-medaljen, 1994

 28. Arkitekt Bengt Lindroos
  Prins Eugen-medaljen, 1983

 29. Kommendörkapten Bengt Lundgren
  8:e storleken i serafimerordens band, 2009

 30. Landshövding Bengt Lyberg
  12:e storleken i serafimerordens band, 1979

 31. Fd. Regeringsråd Bengt-Åke Nilsson
  12:e storleken i serafimerordens band, 2012

 32. Fil.Kand. Bengt Nirje
  8:e storleken i högblått band, 1985

 33. Direktör Bengt Nygren
  8:e storleken i serafimerordens band, 1978

 34. Överste Bengt Nylander
  8:e storleken i serafimerordens band, 2003

 35. Författare Bengt Pohjanen
  8:e storleken i högblått band, 2010

 36. Fd. Börschefen Ekon. Dr. Bengt Rydén
  12:e storleken i serafimerordens band, 2000

 37. Herr Bengt Sagnell
  8:e storleken i högblått band, 2002

 38. Professor Bengt Saltin
  12:e storleken i högblått band, 2002

 39. Professor Bengt Samuelsson
  12:e storleken i serafimerordens band, 1985

 40. Extra servitör Bengt Sjöholm
  8:e storleken i silver, 2010

 41. Direktör Bengt Swegmark
  8:e storleken i högblått band, 2015

 42. Fotograf Bengt Wanselius
  8:e storleken i högblått band, 2010

 43. fd Statsrådet Bengt Westerberg
  12:e storleken i serafimerordens band, 2007

 44. Professor Bengt Westermark
  8:e storleken i serafimerordens band, 2014

 45. Professor Bengt E.Y. Svensson
  8:e storleken i serafimerordens band, 2001

 46. Förvaltningstekniker Bengt Jansson
  8:e storleken i högblått band, 2001

 47. Hovauditören Advokat Bengt Ljungqvist
  8:e storleken i serafimerordens band, 2001

 48. Professor em. Bengt Pernow
  12:e storleken i serafimerordens band, 2001

 49. Tapetserarmästare Bengt Bergman
  8:e storleken i högblått band, 2000

 50. Gymnastikdirektör Bengt Johansson
  8:e storleken i högblått band, 2000

 51. Direktör Bengt Hellermark
  8:e storleken i serafimerordens band, 1999

 52. Prorektor Bengt Holmstrand
  8:e storleken i serafimerordens band, 1995

 53. Riksbankchefen Bengt Dennis
  12:e storleken i serafimerordens band, 1994

 54. Arkitekten Bengt Lidström
  8:e storleken i högblått band, 1998

 55. Direktör Bengt Sevelius
  8:e storleken i serafimerordens band, 1998

 56. Idrottsledaren Bengt Wallin
  8:e storleken i högblått band, 1998

 57. Överintendent Bengt E. Telland
  12:e storleken i serafimerordens band, 1997

 58. Konstnären och Vapenmålaren Bengt-Olof Kälde
  8:e storleken i högblått band, 1997

 59. Professor em. Bengt-Owe Jansson
  8:e storleken i serafimerordens band, 1997

 60. Överbefälhavaren General Bengt Gustafsson
  12:e storleken i guld med kedja, 1992

 61. fd Assuransdirektören Bengt Julin
  8:e storleken i serafimerordens band, 1992

 62. Fv Statsrådet Bengt Lindqvist
  12:e storleken i serafimerordens band, 1992

 63. Fd Landshövding Bengt Gustavsson
  12:e storleken i serafimerordens band, 1991

 64. Fd Regeringsrådet Bengt Hamdahl
  12:e storleken i guld med kedja, 1991

 65. Professor Bengt Hultqvist
  8:e storleken i serafimerordens band, 1991

 66. Fd Landshövding Bengt Norling
  12:e storleken i serafimerordens band, 1991

 67. Landstingsrådet Bengt Björkman
  8:e storleken i serafimerordens band, 1988

 68. Tonsättaren Professor Bengt Hambraeus
  Litteris et Artibus, 1986

 69. Konserthuschefen Bengt Olof Engström
  8:e storleken i serafimerordens band, 1986

 70. Direktör Bengt Berg
  12:e storleken i serafimerordens band, 1987

 71. Major Bengt Herman Nilsson
  8:e storleken i serafimerordens band, 1987

 72. Extra servitören Bengt Wahlstedt
  8:e storleken i silver, 1987

 73. Regeringsrådet Bengt Wieslander
  12:e storleken i guld med kedja, 1987

Sök ordensförläning

Ordensförläningar från 2017

Sedan år 2016 finns ordensmatriklarna, registren över svenska och utländska mottagare av svenska riddarordnar för åren 1748–1974 tillgängliga på Riksarkivets webbplats för sökning.

» Riksarkivets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Matriklarna över Svärdsordens tecken och Svärdsmedaljen, liksom Vasaordens medaljer är ännu inte tillgängliga.