Sök ordens- och medaljförläningar

Här kan du söka efter vem som har förlänats en viss medalj och när det skedde. Du kan också söka efter vilket år en namngiven person fått en viss medalj.

 1. Hovsångerska Britt-Marie Aruhn
  Litteris et Artibus, 2010

 2. Skådespelare och regissör Helena Bergström
  Litteris et Artibus, 2010

 3. Skådespelare Dan Ekborg
  Litteris et Artibus, 2010

 4. Skådespelare Nils Eklund
  Litteris et Artibus, 2010

 5. Operasångerska Malin Hartelius
  Litteris et Artibus, 2010

 6. Författare Bodil Malmsten
  Litteris et Artibus, 2010

 7. Skådespelare och regissör Gunilla Nyroos
  Litteris et Artibus, 2010

 8. Skådespelare Claire Wikholm
  Litteris et Artibus, 2010

Sök ordensförläning

Ordensförläningar från 2017

Sedan år 2016 finns ordensmatriklarna, registren över svenska och utländska mottagare av svenska riddarordnar för åren 1748–1974 tillgängliga på Riksarkivets webbplats för sökning.

» Riksarkivets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Matriklarna över Svärdsordens tecken och Svärdsmedaljen, liksom Vasaordens medaljer är ännu inte tillgängliga.