Anvisningar för bärande av kungliga medaljer med mera

Professor Sture Linnér tilldelades serafimermedaljen av H.M. Konungen

Professor Sture Linnér tilldelades serafimermedaljen av H.M Konungen vid en ceremoni på Kungliga slottet. Foto: Anders Wiklund / SCANPIX

Utfärdade av Riksmarskalksämbetet 1998

Medaljer i original bärs till högtidsdräkt (motsvarande). Även miniatyrer kan bäras till högtidsdräkt men också till smoking i högtidliga sammanhang. Till kavaj bärs endast medaljer i originalstorlek.

Kring halsen bärs Konungens medalj i 12:e storleken i kedja eller band. Dam bär dock medalj med stor rosett vid vänster axel. Den kan bäras även till smoking och kavaj, i kedja dock endast till högtidsdräkt.

På bröstets vänstra sida bärs (i följande ordning) Serafimermedaljen, Konungens medalj i 8:e eller 5:e storleken, medaljen Litteris et Artibus, Prins Eugen-medaljen och Prins Carl-medaljen. Kungliga minnestecken och minnesmedaljer bärs framför (till höger från bäraren sett) övriga medaljer. Andra officiella eller halvofficiella medaljer samt ordenstecken bärs efter (till vänster från bäraren sett) de kungliga medaljerna.

Då ordnar inte är föreskrivna kan medaljrosett bäras till smoking och kavaj vid officiell eller privat tillställning för att hedra någon närvarande eller annars när det motiveras av omständigheterna.