Medaljer

Rad 1: H.M. Konungens medalj i guld, 12:e storleken, i serafimerordens band. Rad 2: H.M. Konungens medalj i silver, 8:e storleken, i högblått band (till vänster), Litteris et artibus (till höger). Rad 3: Prins Eugen-medaljen (till vänster), Prins Carl-medaljen (till höger). Foto: Kungl. Hovstaterna/ Alexis Daflos

Rad 1: H.M. Konungens medalj i guld, 12:e storleken, i serafimerordens band. Rad 2: H.M. Konungens medalj i silver, 8:e storleken, i högblått band (till vänster), Litteris et artibus (till höger). Rad 3: Prins Eugen-medaljen (till vänster), Prins Carl-medaljen (till höger). Foto: Kungl. Hovstaterna/ Alexis Daflos

Medaljer förlänas svenska och utländska medborgare av statschefen för framstående insatser inom samhället och även som minne av betydande personer eller viktiga händelser.

I motsats till ordnarna är medaljerna runda eller ovala. På framsidan har de ofta en bild i relief och på baksidan finns en text, som anger för vilket ändamål medaljen utdelats.

Sveriges regering utdelar också medaljer, främst medaljen 'Illis quorum meruere labores', och medaljen 'För nit och redlighet i rikets tjänst'.

Vidare utdelas medaljer av bland annat de Kungl. Akademierna samt av en lång rad halvofficiella och privata sammanslutningar.

Upptäck mer